/

Back to home page

Dutch Politics Education VVD D66

Nijs moet met studenten praten

   Tue 11/03/2003

D66 vindt dat onderwijs-staatssecretaris Nijs moet gaan praten met de studentenorganisaties verenigd in de Studentenkamer. Volgens kamerlid Lousewies van der Laan verschuilt Nijs zich ten onrechte achter haar demissionaire status. Van der Laan: "Dit demissionaire kabinet gaat gewoon door het met het maken van beleid, tegen alle staatsrecht in. Staatssecretaris Nijs is daar geen uitzondering op, zij is bezig met ingrijpende stelselwijzigingen. Dan heeft het geen pas om opeens gesprekken met studenten uit de weg te gaan met een beroep op haar demissionaire status. Dat noem je nou opportunisme".

Volgens Van der Laan, die kamervragen heeft gesteld over de kwestie, is het praten met de studentenkamer een wettelijke taak van de staatssecretaris van onderwijs. "Maar los van de wet is het ook gewoon een kwestie van fatsoen om met de studenten in gesprek te blijven. De formatie, maar ook de plannen van het huidige demissionaire kabinet, zorgen voor veel onrust onder studenten. Met de studenten praten is dan wel het minste dat Nijs zou kunnen doen."

 

--------------------------------------------------------------------------------

Schriftelijke vragen van het lid van der Laan (D66) aan de Staatssecretaris OCW (Nijs) over het niet doorgaan van de studentenkamer. (11 maart 2003)

Klopt het dat u niet bereid bent met studentenvertegenwoordigers te praten in de zogenaamde studentenkamer?

Zo ja, waarom niet?

Als u van mening bent dat de demissionaire status dit onmogelijk maakt, waarom acht u zichzelf dan wel in staat tot het doen van ingrijpende stelselwijzigingen zoals het wetsvoorstel de korte klap en wilt u tegelijkertijd niet van gedachten wisselen met studenten?

Bent u niet van mening dat het belangrijk is om de contacten met vertegenwoordigers van studenten te onderhouden en dat de studentenkamer hier een belangrijke rol in speelt?

Waarom gaat u een gesprek met studenten uit de weg terwijl er op dit moment zoveel onrust bestaat over de studiefinanciering, de ingezette bezuinigingen van Balkenende I en de HBO-fraude?

Op welke termijn heeft u weer gesprekken met studenten(vertegenwoordigers)?