/

Back to home page

Europe Dutch Politics Secular State CDA D66

Balkenende moet scheiding kerk en staat in Europa bewaren

   Tue 24/06/2003

Tweede Kamerlid Lousewies van der Laan zal vandaag premier Balkenende aan de tand voelen over zijn pleidooi om in de Europese Conventie (de Europese grondwet) een expliciete verwijzing naar de christelijke kerk en het christelijke gedachtegoed op te nemen. Afgelopen week nam de Tweede Kamer een D66-motie aan, waarin de regering juist wordt opgeroepen de scheiding tussen kerk en staat ook in de Europese Unie te handhaven.“In de Europese grondwet zou elke Europeaan zich moeten herkennen, welke religie hij of zij ook heeft. Zoveel mensen van zoveel verschillende gezindten hebben bijgedragen aan wat Europa nu is, dat het geen pas heeft daar één specifieke - zij het belangrijke - religie uit te lichten. Een grondwet hoort neutraal te zijn,” aldus Van der Laan. Volgens D66 zou een dergelijke speciale erkenning van het christelijke geloof als pilaar onder de EU een miskenning zijn van alle niet-christenen die een bijdrage leveren of hebben geleverd aan Europa.Volgens Van der Laan hebben de opmerkingen van premier Balkenende niet alleen betrekking op de symbolische preambule van de grondwet, maar hebben ze ook praktische betekenis. “Er dreigt in de grondwet een passage te worden opgenomen waarin kerken een speciale positie toebedacht krijgen in de dialoog met de Unie. Aan de ene kant zijn er dan de kerken als gesprekspartner, aan de andere kant alle andere maatschappelijke groepen en groeperingen. Ik vind dat niet te verdedigen tegenover iedereen die zich bezig houdt met bijvoorbeeld mensenrechten, vrouwenrechten, homorechten of het milieu, maar ook tegenover vakbonden en het bedrijfsleven. Kerk en politiek hebben verschillende verantwoordelijkheden. Het is één van de verantwoordelijkheden van de politiek om naar iederéén te luisteren. Dus niet alleen of niet speciaal naar de kerken,” aldus Van der Laan.