/

Back to home page

Europe

Berlaymont-rakennuksen uudistaminen

   Fri 01/06/2001

Viime päivien belgialaisista sanomalehdistä (mm. De Standaard, 23.-24.4.) voi tehdä johtopäätöksen, että Belgian ministeri Dames on päättänyt antaa Tractebel-yritykselle tehtäväksi tukea Berlaymont 2000:ta (miljardi Belgian frangia), jotta Berlaymont-rakennuksen uudistus saataisiin takaisin oikeille raiteille. Lehdistön ja Belgian senaatin tiedotuksista saa sen käsityksen, että nämä lisäkustannukset johtuvat Berlaymont 2000:n huonosta hallinnosta.

Lisätäänkö nämä kustannukset remonttikustannuksiin ja tulevatko ne komission maksettavaksi?

 

Toisin sanoen, tuleeko eurooppalaisten veronmaksajien ottaa vastuu Berlaymont 2000 -yrityksen ammattitaidottomuudesta?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1575+0+DOC+XML+V0//FI
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): berlaymont-rakennuksen_uudistaminen
Additional Params: page = 1
tagname = europe
Caching Stats: misses: 0, culls: 0, hits: 4
Execution Time: 109ms (action ~109ms, view ~15ms)