/

Back to home page

Europe

Berlaymont-rakennuksen uudistaminen

   Fri 01/06/2001

Viime päivien belgialaisista sanomalehdistä (mm. De Standaard, 23.-24.4.) voi tehdä johtopäätöksen, että Belgian ministeri Dames on päättänyt antaa Tractebel-yritykselle tehtäväksi tukea Berlaymont 2000:ta (miljardi Belgian frangia), jotta Berlaymont-rakennuksen uudistus saataisiin takaisin oikeille raiteille. Lehdistön ja Belgian senaatin tiedotuksista saa sen käsityksen, että nämä lisäkustannukset johtuvat Berlaymont 2000:n huonosta hallinnosta.

Lisätäänkö nämä kustannukset remonttikustannuksiin ja tulevatko ne komission maksettavaksi?

 

Toisin sanoen, tuleeko eurooppalaisten veronmaksajien ottaa vastuu Berlaymont 2000 -yrityksen ammattitaidottomuudesta?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1575+0+DOC+XML+V0//FI