/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Strasbourg Personal

Campagnelogboek 1999 - deel 3

   Tue 20/04/1999

Tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen in 1999, hield lijstrekker Lousewies van der Laan voor het Financieel Dagblad een campagnedagboek bij. Dit is het derde deel.

Voor het eerst sinds ik in januari onbetaald verlof heb genomen van de Europese Commissie ben ik weer terug in Straatsburg. Ik vergezel partijleider Thom de Graaf op zijn vier-maandelijkse bezoek aan "Europa". Drie jaar lang ging ik elke maand met Hans van den Broek mee. De komende vijf jaar zal ik het maandelijkse verhuiscircus waarschijnlijk gaan verafschuwen. Iedere keer weer 626 Europarlementariers met medewerkers, ambtenaren en kisten vol papieren n aar de Frans-Duitse grens. Als dank voor onze komst verdubbelen de hotels en taxis de prijzen. Het blijft natuurlijk waanzin: de kosten, de schade aan het mil ieu, de tijd die je kwijt bent met organiseren, reserveren en inpakken. Maar de Fransen blokeren alles op het moment dat afschaffen van Straatsburg als zetel ter sprake komt. Elk jaar probeert het Europees Parlement een keer minder in Straatsburg te vergaderen . Dan sleept Frankrijk het Parlement voor het Hof van Justitie en krijgt natuurlijk gelijk . In het Verdrag van Amsterdam, dat volgende maand in werking treed, wordt het verhuiscircus helaas vastgelegd. Toch vind ik dat we ons er niet bi j moeten neerleggen.

Ons bezoek aan Straatsburg staat in het teken van de benoeming van Prodi tot President van de Europese Commissie. Het Europees Parlement heeft het laatste woord over de nieuwe Commissie. Elke kandidaat wordt aan lange hearings Amerikaanse stijl onderworp en. Vorige keer leide dat tot het onder curatele stellen van de conseratieve katholieke Ier Padraig Flynn, die men het dossier Emancipatie niet toevertrouwde. Commissarissen moeten hun plannen in detail uit de doeken doen en wie niet slaagd kam worden afgewezen.

Pat Cox, de voorzitter van de fractie van Europese liberalen, democraten en radicalen (waar VVD en D66 inzitten) gelooft niet dat de hearings voor september kunnen beginnen: de verkiezingen zijn 10 juni, dan 3 weken onderhandelen over verdeling van port efeuilles, op 20 juli wordt het nieuwe parlement ingezworen en dan is er in augustus reces. Tevens heeft Prodi verklaard pas in september met zijn kandidatenlijstje te komen. Dit lijkt mij veel te laat. Als de Ministerraad h et binnen drie dagen het eens kon worden, moet het EP niet gaan treuzelen. Ik snap ook niet waarom Prodi deze maand niet al zijn team kan samenstellen zodat het huidige parlement al in mei een tijdelijke goedkeuring kan geven en ze op interim basis aan de slag kunnen. Het laatse woord moet natuurlijk wel aan het nieuwe parlement zijn. Wij moeten uiteindelijk 5 jaar met Prodi's team samenwerken. Ik verheug mij erop die Commissarissen eens grondig aan de tand te voelen. Als Prodi geen haast maakt zit Edith Cr esson nog tot october in Brussel. Dat lijkt mij geen goede zaak voor het vertrouwen van de burger, laat staan voor de opkomst voor de verkiezingen. Er gaat echter nu al een gerucht dat de Fransen de zaak expres gaan traineren, precies om Cresson haar man daat te laten afmaken. Vive l'Europe!

Ondertussen stijgt in Nederland het geroezemoes ten aanzien van de kandidatuur van Frits Bolkestein die door de VVD als kandidaat naar voren is geschoven. Ik vraag mij af wat Prodi daarvan vind. Uiteindelijk was het Bolkestein die over de toetreding van Italie tot de euro zei: "over mijn lijk". Het lijkt mij beter als Nederland Prodi meer kandidaten aanbied ter gelegeheid van zijn bezoek deze week. Anders zijn de nieuwe bevoegdheden van de President onder het Verdrag van Amsterdam meteen een wassen neus.

Vanuit Straatsburg vlieg ik naar Nice voor een speech voor de Nederlandse vereniging aldaar. Het is een ideaal publiek: hoog opgeleid, kritisch maar diplomatiek (veel oud ambassadeurs) en zeer geinteresseerd . Zoa ls altijd begin ik door de mythe dat het Europees Parlement geen macht hebben te ontkrachten. Nu al komt 40% van de Nederlandse wetgeving uit Europa en na Amsterdam heeft het EP over 70% daarvan medebeslissingsrecht. De zaal reageert meteen: op macht wi l men wel stemmen. De ervaring leert helaas dat stemmen vanuit het buitenland niet makkelijk is. Ik hoor de ene na de andere horror story over de problemen bij de vorige Europese en nationale verkiezingen. Echtparen stuurden hun formulier samen op en 1 ma and later kreeg de een wel een stembiljet en de ander niet. Veelal kwam het biljet pas twee dagen voor de verkiezingen aan. Iede reen die de Franse post kent weet dat het tijdig terugsturen dan echt niet meer lukt. Op de terugweg dicteer ik meteen via Brussel een brief aan ministers van Aartsen en Peper waarin ik ze op de problemen attent maak en vraag of het deze keer beter kan. Uiteindelijk betalen deze mensen belasting (over AOW en pensioen) en moeten ze dus gewoon kunnen stemmen. En wie weet heb ik iemand uit deze traditionele VVD groep kunnen overtuigen dat sociaal-liberaal zo gek nog niet is. De reacties waren in ieder geval erg positief.