/

Back to home page

Europe D66

D66 bepleit `duidelijke grens' voor Europese Unie

   Thu 08/12/2005

Dit bericht is eerder verschenen in NRC Handelsblad

Rusland en de landen in Noord-Afrika mogen nooit bij de Europese Unie komen. Dat staat in de notitie `De Verenigde Staten van Europa' van de fracties van D66 in de Tweede Kamer en in het Europees Parlement. In het EU-verdrag staat dat Europese landen die zich bij de Europese Unie willen aansluiten en die aan bepaalde (democratische, economische en bestuurlijke) criteria voldoen, EU-lid moeten kunnen worden. De beide D66-fracties vinden dat te vaag. Zij achten duidelijkheid over de uiteindelijke grenzen van de EU geboden. Alleen dan zou een zinvol debat over het einddoel van de EU mogelijk zijn. Op korte termijn willen beide D66-fracties EU-toetreding bevorderen van de Balkanlanden, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Verder zijn ze warm voorstander van toetreding van Turkije. Tenslotte zouden op middellange termijn ook Moldavië, Wit-Rusland en Oekraïne nog in aanmerking kunnen komen voor het EU-lidmaatschap. Daarna gaat, wat D66 betreft, de EU-deur dicht. In de notitie breken de beide D66-fracties ook een lans voor een individuele belasting ten behoeve van de Europese Unie in plaats van de huidige contributie per lidstaat. Dat is volgens Europawoordvoerder Lousewies van der Laan van de Tweede-Kamerfractie veel eerlijker. ,,Nu betalen Nederlanders veel meer dan Duitsers of Ieren, terwijl die net zo rijk of rijker zijn.' Zo'n individuele EU-bijdrage zou via het nationale belastingstelsel geïnd kunnen worden. D66 stelt in de nota een duidelijk doel te willen voor een federaal Europa. ,,Daarbij houdt Europa zich alleen bezig met wat Nederland niet zelf kan doen, maar wel op een manier die beter dan nu afrekenbaar is door de inwoners', aldus partijleider Dittrich. D66 heeft zes afgevaardigden in de Tweede Kamer (totaal 150 zetels) en één in het Europees Parlement (totaal 730). De beide fracties zijn voorstander van een pro-Europese koers. Veel problemen zijn nu eenmaal grensoverschrijdend. Een doelmatige aanpak daarvan vereist dan ook meestal nauwe, grensoverschrijdende samenwerking. Een sterker Europa is volgens Dittrich ook niet strijdig met een nationale identiteit. ,,Of het nu gaat over onze vlag, onze taal, onze koningin of ons voetbalelftal: het is duidelijk dat de Europese tegenhangers nooit dezelfde emotionele lading zullen krijgen. Maar je kunt Fries zijn of Amsterdammer, en tegelijkertijd Nederlander en Europeaan.'