/

Back to home page

Europe PvdA GroenLinks D66 European Parliament Strasbourg

D66 in verzet tegen verhuiscircus

   Tue 14/12/1999

D66 in het Europees Parlement blijft zich verzetten tegen het voortdurende heen-en-weer verhuis van het Europees Parlement (EP) tussen Brussel en Straatsburg. Vandaag vindt de opening van het nieuwe parlementsgebouw in Straatsburg plaats.

D66 in het Europees Parlement blijft zich verzetten tegen het voortdurende heen-en-weer verhuis van het Europees Parlement (EP) tussen Brussel en Straatsburg. Vandaag vindt de opening van het nieuwe parlementsgebouw in Straatsburg plaats.

D66 in het Europees Parlement heeft zich altijd verweerd tegen het feit dat het EP op twee plaatsen vergadert. Lousewies van der Laan: ¨Wij nemen deze kwestie heel serieus. Het verhuiscircus dient geen enkel doel, maar de Europeanen betalen er elk jaar miljoenen euro´s voor. 15% van de begroting van het Europees Parlement word aan het verhuizen besteed. Het vele reizen levert onnodige belasting voor het milieu op. Bovendien belemmert het de volksvertegenwoordigers, hun medewerkers en de vele journalisten die hun werk zo goed en efficiënt mogelijk willen verrichten. Een Europa dat toch al met een ernstig imagoprobleem kampt, kan zich dit niet veroorloven.¨

Acties

In het Verdrag van Amsterdam is de dubbele zetel van het EP vastgelegd. Sommige Europarlementariërs beschouwen het daarom als een voldongen feit. Van der Laan: ¨Het klopt dat het heel moeilijk is om hier nog iets aan te veranderen. Toch weiger ik mij bij de situatie neer te leggen.¨ D66 heeft verschillende acties ondernomen om duidelijk te maken dat niet alle parlementariërs hebben opgegeven. Wij vinden het essentieel dat het Parlement zelf kan beslissen waar zij wil vergaderen¨

Samen met Michiel van Hulten (PvdA) en Katalijne Buitenweg (GroenLinks) heeft Lousewies van der Laan een brief gestuurd naar alle 626 Europarlementariërs, waarin zij oproept de festiviteiten bij de opening van het nieuwe gebouw vandaag te boycotten. Op een tweetal persconferenties (en voor een aantal Franse televisiestations) heeft D66 haar bezwaren uitgelegd. De boycot was een succes: ongeveer 200 van de 600 Europarlementariërs zijn niet op de plechtigheid verschenen. Dit was mede vanwege een actie van Britse parlementariërs die protesteerden tegen de Franse vleesboycot. Lousewies van der Laan heeft de Nederlandse genodigden, minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop, in een brief opgeroepen om niet aan de feestelijkheden deel te nemen. Aan de voorzitter van de festiviteiten, de Franse President Chirac, heeft D66 een petitie aangeboden waarin zij hem verzoekt de zetelkwestie op de komende Intergouvernementele Conferentie bespreekbaar te maken. In het EP is een motie van de groep van Europese Liberalen en Democraten (ELDR) aangenomen, waarin de Intergouvernementele Conferentie wordt gevraagd de zetelskwestie te bespreken. Deze motie was mede namens D66 ingediend. In Augustus heeft Lousewies van der Laan vragen gesteld aan de voorzitter van het EP over de wijze waarop het nieuwe gebouw is gefinancierd. Samen met Andrew Duff, een Britse sociaal-liberale europarlementariër, heeft D66 gepleit voor een technische truc om 11 in plaats van 12 keer naar Straatsburg te verhuizen. Dit voorstel betekende kortweg, dat de vergadering direct na elkaar geopend en gesloten zou worden om zo zonder verhuizen toch aan de 12 zittingen te komen die het EP volgens het Verdrag van Amsterdam in Straatsburg moet vergaderen. Dit voorstel haalde geen meerderheid.

 

Frankrijk

De dubbele zetel is een historisch gegroeid gegeven. Frankrijk is de zetel in Straatsburg echter als een nationale trots gaan beschouwen. Van der Laan: ¨De feestelijkheden vandaag stralen dat uit. Het gaat meer over Frankrijk dan over Europa. President Chirac leidt de ceremonie en heeft allerlei ontmoetingen met Franse genodigden. Onze persvoorlichter kreeg te horen dat zij beter zo min mogelijk Nederlandse journalisten kon uitnodigen, omdat alles al was gereserveerd voor de Franse pers. Dit is niet míjn idee van de Europese gedachte.¨