/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

Europa moet deur voor Turkije open laten

   Thu 15/02/2001

"Turkije heeft nog een lange weg te gaan voordat het kan toetreden tot de Europese Unie. Als we echter willen dat Turkije vooruitgang boekt, dan moeten jĂșist het Europees perspectief levend houden". Lousewies van der Laan, fractievoorzitter van D66 in het Europees Parlement, neemt met deze woorden opnieuw ferm afstand van de Christen-democratische fractie in het Parlement.

"Turkije heeft nog een lange weg te gaan voordat het kan toetreden tot de Europese Unie. Er zijn teveel problemen die een spoedige toetreding van het land tot de EU onmogelijk maken. Daarbij denk ik in de eerste plaats aan mensenrechtenschendingen en aan de economische ontwikkeling. Als we echter willen dat Turkije op deze terreinen vooruitgang boekt, dan moeten júist het Europees perspectief van Turkije levend houden." Lousewies van der Laan, fractievoorzitter van D66 in het Europees Parlement, neemt met deze woorden opnieuw ferm afstand van de fractie van christen-democraten/conservatieven in het EP.

Van der Laan: "Voor D66 is de Europese Unie een samenwerking in verscheidenheid, waarin de culturen van de verschillende lidstaten naast elkaar bestaan. Sommige Europese landen delen belangrijke stukken van hun geschiedenis met elkaar, maar dat maakt van de EU nog geen exclusief christelijke club, zoals sommige fracties het graag zouden zien".

Het rapport dat vandaag in het EP wordt besproken, krijgt warme steun van D66. Het rapport doet voorstellen voor EU-projecten in Turkije die D66 als zeer welkom beschouwt. Deze projecten zullen Turkije helpen te voldoen aan de strenge toelatingseisen voor de EU. Het bevat daarnaast een aantal technische richtlijnen om een constructieve dialoog met Turkije te voeren, óók als het gaat over gevoelige onderwerpen als mensenrechten, hervorming van het politiek- en financieel systeem en bijvoorbeeld op het gebied van milieubeleid. Van der Laan: "Een constructieve dialoog die gevoelige onderwerpen niet mijdt, geeft aan dat wij Turkije serieus nemen. Dat is voor Turkije een reden om ook de Europese Unie als serieuze partner te beschouwen, waardoor de aanbevelingen van de EU sneller in goede aarde vallen. Dat is in het belang van Turkije, maar zeker ook in dat van de Europese Unie".