/

Back to home page

Europe Democracy around the World

Europees Parlement: Resultaat Nice minimaal

   Thu 31/05/2001

D66 heeft op 31 mei in het Europees Parlement een rapport gesteund over het Verdrag van Nice dat door een brede meerderheid werd aangenomen. De Eurofractie onderschrijft de kritiekpunten die er in naar voren worden gebracht. Het document benadrukt dat de hervormingen die uit Nice voortvloeien en die de Unie moeten voorbereiden op de toetredingen van landen uit Oost Europa minimaal zijn. Ook is er zware kritiek op het gebrek aan democratisering.

Met het Verdrag van Nice is een aantal van de D66 verlangens ingewilligd: het behoud van een Commissaris per lidstaat, het versoepelen van de versterkte samenwerkingsprocedure, de creatie van een waarschuwingsmechanisme bij gevaar voor de rechtstaat en democratie.

Aan de rest van eisen is echter slechts gedeeltelijk tegemoet gekomen en er zijn nog veel te veel tekortkomingen. Zo wilde D66 dat elk besluit waar Nederland weggestemd kan worden in de Raad van Ministers, in ieder geval aan het Europees Parlement voorgelegt zou worden (uitbreiding van de meerderheidsbesluitvorming koppelen aan het medebeslissingsrecht. Dit is niet in alle gevallen gebeurd met als gevolg dat Europa er nog minder democratisch op geworden is.

Tenslotte roept een aantal besluiten die in Nice vielen mogelijk nieuwe problemen in het leven: de veranderde besluitvormingsprocedure in de Raad en de vergroting van het aantal zetels in het Europees Parlement. Voorts wil het Europees Parlement dat de volgende verdragswijziging niet meer wordt overgelaten aan ambtenaren uit de nationale hoofdsteden, die daarover maandenlang in alle beslotenheid vergaderen. Dan krijg je treurtonelen zoals in Nice, benadrukten veel leden. Voortaan moet een nieuw Verdrag worden voorbereid door een Conventie van vertegenwoordigers van de regeringen en nationale en Europese parlementariërs.

In het rapport geeft het Parlement overigens geen stemadvies aan de nationale parlementen over het Verdrag van Nice.