/

Back to home page

Europe

Henkilövaihdokset Euroopan komissiossa

   Mon 29/05/2000

Komission jäsen Kinnock kertoi 4. toukokuuta 2000 komission ylempien virkamiesten nimityspolitiikasta Euroopan parlamentille.

A1- ja A2-tason virkoja hakevat ehdokkaat haastattelee ylempien virkamiesten muodostama paneeli. Paneelia avustaa neuvonantajana ulkopuolinen asiantuntija, jolla on kokemusta johtotason henkilövalintojen tekemisestä. Paneeli tekee objektiivisen arvion viran edellyttämästä pätevyydestä ja johtamistaidoista sekä laatii listan parhaista hakijoista. Tämän jälkeen listalle päässeet hakijat haastattelee se komission jäsen, jonka vastuualueelle täytettävä virka kaikkein suorimmin kuuluu (A1-virkamiehet haastattelee myös henkilöstöasioista vastaava komission jäsen). Henkilöstöasioista vastaava komission jäsen suosittelee komissiolle tämän jälkeen virallisesti sitä hakijaa, josta viran vastuualueen komission jäsen ja komission puheenjohtaja ovat päässeet yksimielisyyteen.

 

Voisiko komissio selittää, miten tätä menettelyä noudatettiin viime päivinä suoritetuissa O'Sullivanin, Trojanin, Petit'n ja Levin nimityksissä?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-1629+0+DOC+XML+V0//FI
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Design [Development, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): henkilovaihdokset_euroopan_komissiossa
Additional Params: page = 1
tagname = europe
Caching Stats: hits: 0, culls: 0, misses: 4
Execution Time: 328ms (action ~296ms, view ~31ms)