/

Back to home page

Europe European Parliament

Idealist in Europa

   Fri 14/07/2000

De Jonge Democraten (JD) spreken met ex-JD'er Lousewies van der Laan (D66) over wat haar beweegt in het Europees Parlement.

Lousewies van der Laan is Lid van het Europees Parlement en voormalig lid van de Jonge Democraten.

“Op mijn zestiende ben ik eigenlijk begonnen met actief te worden. Ik was lid van de milieubeweging en deed vrijwilligerswerk met gehandicapten. Ik kreeg al gauw het besef dat wanneer je mensen écht wilt helpen, je ook mee moet doen aan de politieke besluitvorming. Daar gebeurt het allemaal.

Daardoor ben ik mijn studietijd gaan zoeken naar een politieke partij die bij mijn eigen ideeën en idealen aansluit. Ik ben alle verkiezingsprogramma’s gaan lezen en D66 kwam daar voor mij als beste uit”.

Europese politiek interessant voor jongeren? “JA! Het gaat om idealen bij het Europees Parlement. Mensen die geloven dat je door Europese samenwerking een betere samenleving kunt bouwen door meer mensen vrede en welvaart te bieden, die hebben natuurlijk iets idealistisch. En idealisme associeer ik met jongeren. Daarnaast is het nog heel nieuw. Dus mensen met avonturierszin kunnen hier goed terecht. Er zijn in de Europese politiek nog geen mensen die zeggen ‘maar we doen het zo al 200 jaar dus we houden het zo’. Je kunt nog echt iets bereiken met je ideeën en radicale voorstellen."

Maar Europa is toch ver van mijn bed? “Nou niet echt, door uitwisselingsprojecten en het feit dat iedereen tegenwoordig kan reizen komt Europa steeds dichterbij. Veel studenten vertrekken naar het buitenland en door allerhande nieuwe media worden de afstanden veel korter.

Nieuwe technologieën maken een hele directe digitale democratie mogelijk. Het versturen van een e-mail is zoveel makkelijker dan het schrijven van een brief. Ikzelf heb mijn eigen website, ben via e-mail direct bereikbaar en heb via ICQ een digitaal spreekuur.

Je wordt als politicus veel beter bereikbaar voor de burger en ik denk zeker dat invloed zal hebben. Het digitale referendum zou een geweldige methode zijn om mensen direct invloed te geven op de besluitvorming”.

Europa een tweede USA? “De Euro is er al, maar het grote verschil met Amerika is dat wij in Europa veel meer een eigen culturele en historische identiteit hebben. Dat moeten we ook zo houden. Juist die diversiteit maakt Europa zo speciaal.

We moeten wel meer samenwerken. Als klein landje kun je een hoop dingen niet meer alleen en heb je er dus belang bij om zaken internationaal te regelen. Ik denk dan aan bijvoorbeeld: internationale criminaliteit, milieuvervuiling, een humane opvang van asielzoekers.

Democratie, inspraak en openheid moeten wel een wezenlijk basisonderdeel zijn van de Europese politiek anders hoeft het voor mij niet”.