/

Back to home page

Europe

Liittymissopimus

   Sun 07/07/2002

Sevillan Eurooppa-neuvoston päätelmien 22 kohdassa puhutaan "liittymissopimuksesta", kun taas Laekenin päätelmien 10 kohdassa on kyse "liittymissopimuksista".

  • Voiko komissio vahvistaa, että laaditaan ainoastaan yksi liittymissopimus?
  •  Jos komissio vahvistaa tämän, milloin päätettiin, että laaditaan ainoastaan yksi liittymissopimus? Millä perusteella laaditaan ainoastaan yksi liittymissopimus?
  • Onko komissio samaa mieltä kanssamme, että tätä ei voida pitää ennakkotapauksena, koska kyse on mahdollisesti jopa kymmenen ehdokasvaltion samanaikaisesta liittymisestä?
  • Miten valtiokohtaisen tarkastelun periaate sopii siihen, että kaikki ehdokasvaltiot sisällytetään yhteen liittymissopimukseen?
  • Onko komissio kanssamme samaa mieltä, että liittymisprosessin demokraattiseen valvontaan vaikutetaan, koska kansalliset parlamentit voivat äänestää ainoastaan koko sopimuksen eivätkä yhden ehdokasvaltion liittymisen puolesta tai vastaan? Katsooko komissio, että tämä on ehdokasvaltioille hyvä esimerkki demokraattisista toimintatavoista?
  • Aikooko komissio vielä antaa kansallisille parlamenteille mahdollisuuden vaikuttaa ehdokasvaltioiden valtiokohtaiseen arviointiin? Jos komissio antaa, niin millä tavalla?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-2070+0+DOC+XML+V0//FI