/

Back to home page

Europe D66

Ophouden met debat over EU-grondwet

   Thu 12/01/2006

BRUSSEL (ANP) - Tweede Kamerlid Van der Laan (D66) heeft hard uitgehaald naar suggesties om de Europese grondwet nieuw leven in te blazen. ,,Welk deel van 'nee' begrijpt ze niet?', zei ze over de Duitse bondskanselier Merkel, die de suggestie had gedaan. Ze sprak dinsdag in Brussel voor een forum van liberalen in het Europees Parlement.

Van der Laan bestreed ook dat Nederland en Frankrijk een speciale verantwoordelijkheid hebben om te zeggen hoe het verder moet met de aanname van de grondwet. ,,Laat ik heel duidelijk zeggen: Wij ratificeren niet', zei ze tegen vicevoorzitter Wallström van de Europese Commissie, die over de speciale verantwoordelijkheid was begonnen.

Van der Laan noemde de Europese grondwet een zombie: die bestaat niet meer sinds de afwijzing in het referendum in Nederland en Frankrijk. ,,Al die suggesties om het toch in te voeren, versterken het gevoel bij de burgers dat hun mening in Europa niet meetelt.' Huidig EU-voorzitter Oostenrijk bespreekt dit voorjaar de Europese grondwet, na een denkpauze van een jaar. In juni moeten de regeringsleiders van de EU-landen beslissen wat er met de tekst moet gebeuren. Wallström is ervoor om de denkpauze te verlengen. Ze vindt dat er nog te weinig debat is geweest onder de bevolking. Ze ziet de afwijzing als een teken dat 'Europa' beter moet worden uitgelegd aan burgers. Ze wil daarom meer 'naar de mensen toe', op internet en ook meer politiek debat in Brussel.

D66'er Van der Laan, die voorheen voor de Europese Commissie werkte en Europarlementslid was, bestreed ook dat. Ze vindt het zelfs prima dat Wallström minder geld krijgt voor brochures over Europa. ,,Toen ik in de ivoren toren van Europa werkte, dacht ik ook dat mensen wel van de Europese eenwording gaan houden als ze betere uitleg kregen. Maar zo werkt het toch niet. Eenmaal in de Tweede Kamer, zag ik hoe sterk mensen zich verbonden voelen met hun land, hun regio, hun vlag en hun koningin.'

Van der Laan is er wel voor een fellere politieke strijd op het Europese niveau. Ook moeten Europese besluiten vaker op televisie komen en niet in aparte programma's. ,,Ook moeten de nationale parlementen meer bij EU-besluiten betrokken worden. Van de honderdvijftig Tweede Kamerleden denk ik dat er vijf echt weten waar Europa over gaat. En ik overdrijf niet.'

Graham Watson, leider van de liberalen in het Europarlement, wil ook meer publiek debat op Europees niveau. ,,De macht is verschoven van de landen naar Brussel, maar de discussie is niet meeverhuisd. Mensen voelen zich daarom miskend. Zo kon de Europese grondwet ontsporen in Nederland en Frankrijk.' D66-Europarlementslid In 't Veld ontkende dat er geen Europese debatten zijn. Ze stelde dat vele Europeanen een mening hadden over de omstreden Italiaanse eurocommissaris Buttiglione, die zei persoonlijk een afkeer te hebben van homo's. En ook de inval in Irak is breed besproken, aldus In 't Veld.