/

Back to home page

Europe

Polens medlemsskap

   Fri 12/10/2001

Tidningen Het Financieele Dagblad, 27.9.2001, återger ett uttalande av en hög kommissionstjänsteman: "Att utvidga utan Polen är som att införa euron utan Tyskland".

Instämmer kommissionen i min åsikt att varje land skall bedömas för sig, på grundval av de ursprungliga kraven för medlemsskap, och att Polen inte utgör något undantag från den regeln?

 

Instämmer kommissionen vidare i min åsikt att de andra kandidatländerna inte skall behöva vänta, om Polen inte uppfyller kraven på medlemsskap?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-2835+0+DOC+XML+V0//SV
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): polens_medlemsskap
Additional Params: page = 1
tagname = europe
Caching Stats: misses: 0, culls: 0, hits: 4
Execution Time: 93ms (action ~93ms, view ~15ms)