/

Back to home page

Europe

Polens medlemsskap

   Fri 12/10/2001

Tidningen Het Financieele Dagblad, 27.9.2001, återger ett uttalande av en hög kommissionstjänsteman: "Att utvidga utan Polen är som att införa euron utan Tyskland".

Instämmer kommissionen i min åsikt att varje land skall bedömas för sig, på grundval av de ursprungliga kraven för medlemsskap, och att Polen inte utgör något undantag från den regeln?

 

Instämmer kommissionen vidare i min åsikt att de andra kandidatländerna inte skall behöva vänta, om Polen inte uppfyller kraven på medlemsskap?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-2835+0+DOC+XML+V0//SV