/

Back to home page

Europe

Puolan liittyminen EU:n jäseneksi

   Fri 12/10/2001

Het Financieele Dagblad -päivälehden 27. syyskuuta 2001 ilmestyneessä numerossa kerrotaan komission korkean virkamiehen todenneen, että "laajentuminen ilman Puolaa on kuin siirryttäisiin euroon ilman Saksaa".

Onko Euroopan komissio kanssani yhtä mieltä siitä, että kukin ehdokasvaltio arvioidaan erikseen alunperin vahvistettujen liittymisehtojen mukaisesti ja että Puola ei muodosta tässä suhteessa poikkeusta?

 

Onko Euroopan komissio samoin samaa mieltä kanssani siitä, että jos Puola ei täytä liittymisen kriteereitä, muiden ehdokasvaltioiden ei tarvitse jäädä odottamaan Puolaa?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-2835+0+DOC+XML+V0//FI
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Design [Development, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): puolan_liittyminen_eu_n_jaseneksi
Additional Params: page = 1
tagname = europe
Caching Stats: hits: 0, culls: 0, misses: 4
Execution Time: 187ms (action ~187ms, view ~16ms)