/

Back to home page

Europe Dutch Politics Democracy around the World D66 European Parliament

Referendum Europese Grondwet eerste volksraadpleging in 200 jaar

   Tue 25/01/2005

‘Een historisch besluit,’ zo kwalificeert D66-kamerlid Boris van der Ham de definitieve aanname van zijn wetsvoorstel dat regelt dat we dit jaar een referendum krijgen over de Europese grondwet. ‘Niet alleen omdat Nederland voor het eerst sinds 200 jaar een referendum houdt, maar vooral omdat de Nederlanders voor het eerst rechtstreeks iets te zeggen krijgen over hoe Europa werkt’. Van der Ham diende zijn voorstel in samen met de kamerleden Dubbelboer (PvdA) en Karimi (GroenLinks). Het debat was tot op het laatste moment spannend; de VVD-senatoren dreigden hun steun aan het voorstel in te trekken. Daarmee zou de benodigde meerderheid niet zijn gehaald en zou de bevolking niets te zeggen krijgen over de Europese Grondwet. Uiteindelijk stemde de Eerste Kamer vandaag met het voorstel in. ‘Eindelijk kan iedereen in Nederland zich rechtstreeks uitspreken over de toekomst van Europa. Wat in andere landen heel normaal is, mag nu eindelijk ook bij ons. Europa wordt daarmee iets minder een hobby van ambtenaren en politici, en iets meer van alle Nederlanders,’ aldus Van der Ham. Ook D66-europarlementariër In ’t Veld is opgetogen, maar, zo zegt ze: ‘Dit is niet het ideale scenario. D66 had graag gezien dat alle Europese burgers op één en dezelfde dag hun mening over de Grondwet gaven. Dat was niet haalbaar. Maar het blijft fantastisch dat in ieder geval in Nederland Europa weer een beetje uit de achterkamertjes wordt gehaald en dat u en ik daar zelf wat over te zeggen krijgen’. Het referendum zal waarschijnlijk in mei of juni worden gehouden. Hoewel het formeel gesproken om een raadplegend referendum gaat, kondigt D66 aan de uitslag van het referendum in principe over te nemen. Wel zullen de Democraten eerst zelf de straat op gaan om mensen te overtuigen vóór de grondwet te stemmen. Europa-woordvoerder Lousewies van der Laan: ‘Met de grondwet wordt Europa slagvaardiger en democratischer, dat is waard om voor te strijden. Maar met afstand de belangrijkste verandering die Europa nodig heeft, is dat het niet langer alleen een project is van politici en ambtenaren. Dit referendum is daarom een enorme stap vooruit’.