/

Back to home page

Europe

Renovering av Berlaymontbyggnaden

   Fri 01/06/2001

Från vad som stått att läsa i belgisk press de senaste dagarna (bl. a. de Standaard den 23 och 24 april) kan man dra slutsatsen att den belgiske ministern Dames har beslutat att ge företaget Tractebel i uppdrag (till ett pris av 1 miljard BEF) att hjälpa Berlaymont 2000 för att åter få renoveringsarbetet på rätt spår. Uttalandena i pressen och i den belgiska senaten tyder på att dessa merkostnader till största delen beror på vanskötsel av Berlaymont 2000.

Kommer det belopp som uppkommit på grund av detta att läggas till renoveringskostnaderna, och sålunda hamna på kommissionens räkning?

 

Med andra ord: måste den europeiska skattebetalaren stå för de professionella bristerna hos företaget Berlaymont 2000?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-1575+0+DOC+XML+V0//SV