/

Back to home page

Europe

Ricardo Levin nimitys komission tulevaisuudentutkimuksen yksikön johtajaksi

   Thu 11/05/2000

Euroopan komission puheenjohtaja Prodi ilmoitti 3. toukokuuta Ricardo Levin nimityksestä komission tulevaisuudentutkimuksen yksikön johtajaksi.

1. Mitä menettelyä nimityksessä käytettiin? Oliko virka julistettu avoimeksi? Oliko siihen muita hakijoita? Eikö komission sisällä ollut päteviä hakijoita viran täyttämiseksi asianmukaisesti?

 

2. Onko kyseessä Prodin puheenjohtajakauteen sidottu väliaikainen tehtävä vai vakituinen virka?

 

3. Jos asiassa ei ole noudatettu tavanomaista menettelyä ja jos kyseessä on vakinainen virka, yhtyykö komissio näkemykseen, että tällainen "pakasteviran" myöntäminen on vastoin sen uudistuksista, avoimuudesta ja pätevyyteen perustuvasta virkaylennysjärjestelmästä tekemiä lupauksia?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2000-1557+0+DOC+XML+V0//FI
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): ricardo_levin_nimitys_komission_tulevaisuudentutkimuksen_yksikon_johtajaksi
Additional Params: page = 1
tagname = europe
Caching Stats: misses: 0, culls: 0, hits: 4
Execution Time: 109ms (action ~94ms, view ~16ms, setup ~15ms)