/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

Toetreding Cyprus

   Sat 30/12/2000

Ingezonden brief van D66-europarlementariƫr Lousewies van der Laan aan NRC Handelsblad als reactie op dhr. Misset, die stelde dat Cyprus snel kan toetreden tot de EU zonder dat Turks een officiƫle EU-taal zou worden.

In Talen zijn de oplossing (NRC 28.12.00) geeft de heer Misset een nogal onvolledige voorstelling van zaken met betrekking tot de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie. Hij beweert dat Cyprus geen nieuwe taal aan de EU zou toevoegen, aangezien Grieks reeds een officiële EU-taal is. Daarna stelt de auteur: Het Turkstalige deel van Cyprus is geen soevereine staat, dus kan geen lid worden. Aangezien met uitzondering van Turkije geen enkel land ter wereld de onafhankelijkheid van het Turkstalige Noord-Cyprus heeft erkend, onderhandelt de Cypriotische regering officieel namens het hele eiland.

Als de onderhandelaars volgend jaar toekomen aan hoofdstuk 31 (institutionele zaken) dat onder meer over talen gaat, zal de Cypriotische regering Grieks en Turks opvoeren als nationale talen. Dit is logischerwijs het officiële standpunt, want door dit niet te doen zou de regering toegeven geen soevereiniteit over de noordelijke helft van Cyprus te hebben. De EU-lidstaten zullen het Turks als EU taal aanvaarden omdat ook zij erkennen dat de regering namens het hele eiland onderhandelt. Niet voor niets zijn de websites van zowel de Cypriotische onderhandelaar (www.cyprus-eu.org.cy) als die van de EU (www.delcyp.cec.eu.int) drietalig: Grieks, Turks en Engels. De toetreding van een tweetalig Cyprus zal tot de interessante situatie leiden dat het Turks reeds vele jaren voor de toetreding van Turkije een officiële EU-taal zal zijn. Dat is mooi meegenomen voor Turkije vanwege de vereenvoudigde toegang tot EU-wetgeving die zij ook zullen moeten overnemen voor hun eigen lidmaatschap.

De toetreding van Cyprus heeft politiek een minder leuk staartje: Griekenland zal over de toetreding van de andere kandidaten, zoals Polen of Slovenië, een veto uitspreken als bepaalde EU-lidstaten vasthouden aan hun standpunt dat een gedeeld eiland geen lid kan worden. Dit laatste is echter slechts een houdbare positie als het de Cyprioten zijn die een oplossing in de weg staan. Indien het Turkse gedeelte dwars ligt is het niet redelijk om de toekomst van het hele eiland afhankelijk te maken van de grillen van een niet erkende bezetter. Gezien de complexiteit van deze materie is het van belang dat ook prominente ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals de heer Misset, de zaak niet oversimplificeren.