/

Back to home page

Europe CDA VVD D66 European Parliament

AIDS-onderzoek mag doorgaan in Rijswijk

   Thu 25/10/2001

Een CDA-voorstel om een eind te maken aan de financiering van het Primatencentrum in Rijswijk, waar onder meer medische proeven op apen worden gedaan, is 25 oktober door het Europees Parlement verworpen. D66-europarlementariër Lousewies van der Laan was tegen het stopzetten van de financiering, omdat het openhouden van het centrum essentieel kan zijn bij het vinden van een vaccin tegen Aids. “Ik ben blij dat het Parlement niet heeft gekozen voor de botte bijl”, aldus D66-Europarlementariër Lousewies van der Laan, “maar nu moet nog op een fatsoenlijke manier geregeld worden dat de leefomstandigheden van de apen snel verbeteren.”

Het Europees Parlement heeft een voorstel van het CDA verworpen om rigoureus alle onderzoek op apen in Nederland stop te zetten. Ook D66 stemde tegen het voorstel van de christen-democraten. Europarlementariër Lousewies van der Laan: “Het CDA wilde alle subsidie aan het primatencentrum in één keer stopzetten, met als directe aanleiding de gebrekkige huisvesting van de apen. Als we dat hadden gedaan, konden er twee dingen gebeuren. Ofwel, het centrum moest de deuren sluiten waardoor het onderzoek naar een vaccin tegen Aids ernstig zou kunnen worden vertraagd. Dat zou een humanitaire ramp betekenen. Als het primatencentrum ondanks het stopzetten van de Europese subsidie toch een manier zou vinden om open te blijven zou zij dat doen met nog minder geld voor een fatsoenlijke huisvesting van de apen”. D66 vind het ernstig dat er onduidelijkheid is blijven bestaan in de wetten die het medisch onderzoek op apen regelen. Van der Laan: “Wij hadden graag gezien dat het Parlement aan deze subsidie de voorwaarde had toegevoegd dat proeven op apen alleen zijn toegestaan als er echt geen alternatieven zijn. Het CDA heeft een goed punt dat het lot van de apen moet verbeteren, daar staan wij helemaal achter. Maar dat kan alleen door goede regelgeving voor dierproeven, niet door gewoon minder te subsidiëren”. Een compromisvoorstel in deze door D66 gewenste richting is ook ter sprake geweest in het debat, maar is afgeschoten door onder meer de Nederlandse VVD. “De VVD heeft daarmee noch de apen, noch het wetenschappelijk onderzoek een dienst bewezen”, aldus Van der Laan.

Het Parlement heeft alle veranderingen aan de bestaande subsidieregeling voor centra die zich met medisch onderzoek op apen bezighouden afgewezen. Door geldgebrek laat de huisvesting van apen in deze centra soms te wensen over. D66 is er in de Tweede Kamer inmiddels in geslaagd om 14 miljoen gulden uitgetrokken te krijgen voor de financiering hiervan.