/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Personal

Campagnelogboek 1999 - deel 2

   Tue 06/04/1999

Tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen in 1999, hield lijstrekker Lousewies van der Laan voor het Financieel Dagblad een campagnedagboek bij. Dit is het tweede deel.

Maandagavond wordt het rapport van wijzen over fraude bij de Europese Commissie gepresenteerd. Dat er problemen gesignaleerd zullen worden is algemeen bekend, maar de vraag is hoe erg het zal zijn. Om 20.30 heb ik het van Internet afgehaald. Met een Italiaans vriendje neem ik de passages door. Eén duidelijk geval van nepotisme en vier fraudegevallen hebben de wijzen gevonden. Maar het meest schokkend is de passage waarin gesteld wordt dat er niemand in de Commissie is die verantwoordelijkheid neemt. Het lijkt mij duidelijk dat de Commissie moet aftreden. De Italiaan lacht mij uit: "Hier zal echt niemand voor aftreden". Ik zet er een fles champagne op in. De volgende ochtend komt de Italiaanse krant La Stampa met dezelfde lezing: "Het Comité van wijzen heeft niet meer opgerakeld dan je in elk gemiddeld Italiaans gehucht aan fraude en nepotisme aantreft." Maar ondertussen is de Commissie net na middernacht wel voltallig opgestapt. Mijn fles champagne heb ik binnen. De sfeer in het Commissiegebouw laveert tussen ongeloof en besef van het historische van deze gebeurtenis. Bij de persconferentie van president Santer is het dringen. Het gaat redelijk totdat hij verklaart "witter dan wit" te zijn. De kritiek van het Comité dat de veilgheidsdienst waar Santer verantwoordelijk voor is is verworden tot " en staat binnen een staat " verwijst hij door naar zijn voorganger Jacques Delors. Dat schiet velen in het verkeerde keelgat.

Bijna meteen beginnen de geruchten over zijn opvolging, waarbij de Nederlandse media Kok als een topkandidaat naar voren schuiven. Iedereen wil commentaar en een inschatting van de mogelijkheden in. Ik overleg nu dagelijks met Laurens Jan Brinkhorst (zittend D66 Europarlementariër) om te zorgen dat we hetzelfde zeggen. Over Kok is dat : "Hij is een groot Europeaan, maar hij is momenteel natuurlijk een beetje de gevangene van een VVD met een "I want my money back"- imago in Europa".

Een tijdje geleden hebben de jonge kandidaten van D66, PvdA, VVD en GroenLinks met elkaar gebrainstormd over een gezamenlijke actie om mensen naar de stembus te krijgen. Het was al snel duidelijk dat we het over beleidspunten nooit eens zouden worden. Waar wel overeenstemming over is, is dat het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor Europees beleid, de laatste tijd zwaar aan erosie onderhevig, pas kan worden hersteld als de burger weer vertrouwen krijgt in de politici die Europa vorm geven. Na het aftreden van de Europese Commissie moet het Europees Parlement in eigen huis orde op zaken stellen. Na enige geheime ontmoetingen en veel ge-email is er een manifest opgesteld dat zaterdag in Trouw is gepubliceerd. We beloven ons aan zes zelfopgestelde gedragsregels te houden, van het niet aanvaarden van giften tot het vasteeggen van nevenfuncties in een op Internet te raadplegen register. Eén dag voor publicatie dreigde het initiatief nog in het water te vallen omdat sommige zittende Europarlementariërs bang waren dat deze glorieuze week voor het Europees Parlement teniet zou worden gedaan door de aandacht te vestigen op haar tekortkomingen. Maar al snel blijkt dat het publiek door het opstappen van de Commissie niet meteen het hele slechte imago van Europa vergeet. We halen met de actie ook Twee Vandaag. De vraag die we zelf hadden ingestoken: "waarom zit het CDA er niet bij?" (antwoord: "hun hoogste jongere staat op de zestiende plaats op de lijst en is dus niet verkiesbaar" en dan een mooie snaai over gebrek aan vernieuwing bij de Christen-Democraten) hebben ze er helaas uitgeknipt. Als we niet wat meer van die sappige tegenstellingen in de pers kunnen krijgen, moet niemand verbaasd zijn over een lage opkomst op 10 juni.

De reacties uit het land op het manifest zijn positief. Nu moeten we het initiatief nog uitbreiden naar de rest van Europa. Eerst via onze generatiegenoten en dan nog breder. Een jonge Belgische Christen-Democraat en een Engelse Liberal Democrat hebben al belangstelling getoond. Hopelijk hebben we volgende maand een mooie lijst met namen onder het manifest zodat het geen eendagsvlieg zal zijn.