/

Back to home page

Europe Democracy around the World CDA D66 European Parliament

"CDA loopt achter VS aan"

   Fri 10/01/2003

Lousewies van der Laan, fractievoorzitter van D66 in het Europees Parlement, heeft tijdens een verkiezingsdebat de aanval geopend op het CDA. Van der Laan verwijt het CDA gebrek aan visie op Europa. "Het CDA wil op geen enkele manier werken aan een sterk Europa dat krachtig kan optreden in conflictsituaties als in Irak of het Midden-Oosten." Aldus Van der Laan. Van der Laan verweet Camiel Eurlings (CDA) in een een-op-een debat gebrek aan visie op het gemeenschappelijk Europees buitenland- en veiligheidsbeleid. "D66 wil een democratisch en slagvaardig Europa dat staat voor onze waarden: Vrijheid, democratie en mensenrechten. Als we ook in het buitenland staan voor die waarden moeten we geloofwaardig kunnen opereren. Dat kan alleen als je je veto inlevert, en dat wil het CDA niet". Gevolg is dat Nederland en Europa vanwege een gebrek aan daadkrachtig internationaal optreden steeds achter de feiten aanlopen. "In plaats van te investeren in een sterk en eenduidig Europees optreden zoals inzake Irak, loopt het CDA liever achter de VS aan. Die slaafse houding reken ik het CDA ernstig aan." Van der Laan wil dat Nederland zich de komende jaren inzet voor een gemeenschappelijk Europees buitenlands en veiligheidsbeleid. "Alleen op deze manier kan Europa, en dus Nederland, echt wat doen om conflictsituaties te beëindigen en mensenrechtenschendingen een halt toe roepen."