/

Back to home page

Europe VVD D66 European Parliament Economy

D66 dringt opnieuw aan op einde non-vaccinatiebeleid MKZ

   Thu 06/09/2001

Een gezamenlijke oproep van D66 en VVD om alsnog het Europese non-vaccincatiebeleid voor mond- en klauwzeer te herzien heeft vandaag brede steun gekregen in het Europees Parlement. Ook heeft D66-europarlemenariƫr Lousewies van der Laan er in een vraag aan eurocommissaris Byrne op aangedrongen dat vaccinatie wordt toegestaan om zowel ethische en economische redenen.

Het Europese parlement heeft vandaag verklaard zeer kritisch te staan tegenover het huidige Europese beleid met betrekking tot de bestrijding van mond en klauwzeer. Pogingen van de Europese socialisten om het onderwerp van de parlementsagenda af te halen konden niet voorkomen dat een oproep die door de Nederlandse partijen D66 en VVD was ingediend brede steun kreeg van het Parlement. Volgens Europarlementariër Van der Laan (D66) is het belangrijk dat er vóór de winter wordt besloten het beleid te wijzigen. In de winter kan het MKZ-virus zich veel gemakkelijker verspreiden, wat het moeilijk te beheersen maakt.

Vorig jaar was tijdsdruk en gebrek aan beschikbare vaccins één van de argumenten om het beleid niet te wijzigen. Van der Laan heeft in een parlementaire vraag aan eurocommissaris Byrne gevraagd hoe het inmiddels met de beschikbaarheid van de vaccins is gesteld.

Volgens Van der Laan zijn er geen goede argumenten om het non-vaccinatiebeleid nog langer te handhaven: “Op de vragen die ik een aantal maanden geleden heb gesteld heeft commissaris Byrne geantwoord dat het met name handelsoverwegingen zijn die tot het non-vaccinatiebeleid hebben geleid. Bij die berekening wordt echter uitgegaan van één relatief kleine crisis per tien jaar. Dus zelfs als je de economische en niet de ethische argumenten zwaarder laat wegen, is het non-vaccinatiebeleid slecht te verdedigen nu het virus in Engeland nog steeds niet volledig de kop is ingedrukt.”

Byrne heeft eerder aangegeven een herziening van het beleid te willen overwegen, maar hij wees Van der Laan op het gebrek aan politieke steun daarvoor in de Raad en het Europees Parlement. Inmiddels heeft het Parlement al twee keer een mede door Van der Laan opgestelde resolutie aangenomen, waarin om herziening van het beleid wordt gevraagd. “Het Europees Parlement heeft nu voor de tweede keer onomwonden gesteld dat het anders moet, dat lijkt mij toch een duidelijke politieke steun,” stelt Van der Laan. Haar partijgenoot, minister Brinkhorst van landbouw, heeft in de Europese Raad ook al meerdere malen voor herziening gepleit. Daar heeft zich echter tot dusver geen meerderheid afgetekend voor hervorming.