/

Back to home page

Europe Democracy around the World D66 European Parliament

D66-europarlementariër: “Zet Nederlandse burgemeesters uit Europees Comité”

   Wed 06/03/2002

Volgens D66-europarlementariër Lousewies van der Laan moeten zowel de Nederlandse burgemeesters als de Commissarissen van de Koningin uit het Comité van de Regio’s worden gezet, omdat ze geen democratische legitimatie hebben. Volgens Van der Laan is de aanwezigheid van niet-democratische gelegitimeerde politici in strijd met de letter en de geest van het Verdrag van Nice.

In het Comité van de Regio’s werken lokale en regionale politici samen aan Europees beleid dat de regio’s raakt. Volgens het Verdrag van Nice (artikel 42) mogen er alleen vertegenwoordigers in het Comité zitting nemen die ofwel democratisch zijn gekozen, ofwel die verantwoording schuldig zijn aan een direct gekozen orgaan zoals een Gemeenteraad. Nederlandse burgemeesters en commissarissen van de koningin worden benoemd door de Kroon en voldoen dus niet aan dit criterium. Van der Laan: "De Nederlandse regering was nogal ingenomen met het Verdrag van Nice. Het lijkt mij logisch dat zij daarom zelf het initiatief neemt om alle niet-democratisch gelegitimeerde vertegenwoordigers terug te roepen."

Nederland was tot vandaag het enige land in Europa waar de inwoners van een gemeente geen enkele invloed hebben op wie hun burgemeester is. Voor de inwoners van Best en Vlaardingen verandert dat vandaag. "Hoewel de aankomende burgemeesters van deze twee steden nog steeds een dunne democratische legitimatie hebben, zouden zij natuurlijk wél hun regio kunnen vertegenwoordigen in het Comité. Voor het overige mag Nederland alleen nog gemeenteraadsleden afvaardigen zodra het Verdrag van Nice in werking treedt. Zolang Nederland haar democratisch bestel niet upgrade naar de 21ste eeuw zullen onze geparachuteerde burgemeesters en Commissarissen van de Koningen een handicap blijven in Europa."