/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

D66 lanceert initiatief Europees asielbeleid

   Fri 21/05/1999

D66 wil dat er een permanente Werkgroep Vluchtelingenbeleid komt als eerste stap naar een Europees asielbeleid.

D66 wil dat er een permanente Werkgroep Vluchtelingenbeleid komt als eerste stap naar een Europees asielbeleid. In deze werkgroep moeten vertegenwoordigers van vluchtelingenorganisaties en vluchtelingenzelforganisaties, leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement, en vertegenwoordigers van relevante ambtelijke instanties zitting hebben. Door regelmatig met elkaar in contact te staan kunnen de verschillende instellingen als partners zorgen voor echt Europees asielbeleid.

Dit voorstel lanceerde D66-Euro-lijsttrekker Lousewies van der Laan vandaag tijdens haar werkbezoek aan het Opvangcentrum te Ommen en het Asielzoekerscentrum te Slagharen. Van der Laan: "Het is duidelijk dat de problemen rondom het asielbeleid niet nationaal opgelost kunnen worden. Met het in werking treden van het Verdrag van Amsterdam is de juridische basis gelegd voor een Europees asielbeleid. De Werkgroep Vluchtelingenbeleid is een eerste stap naar het concretiseren daarvan."

Van der Laan bepleitte verder het instellen van Europese aanmeldcentra in de regio van de landen van herkomst. In deze centra kunnen mensen een asielverzoek indienen en wordt bepaald of ze worden toegelaten. Hierdoor worden problemen met de terugkeer van uitgeprocedeerde of teruggestuurde asielzoekers voorkomen. Bovendien kunnen vluchtelingen die zijn toegelaten meteen beginnen aan een inburgeringcursus, zodat ze zich gemakkelijker kunnen inpassen in onze samenleving. Het frustrerende niksdoen in asielzoekerscentra behoort dan tot het verleden. Tenslotte moeten er Europese ambtsberichten komen, zodat de expertise gebundeld wordt en de vraag of een land veilig is niet door verschillende Europese landen verschillend wordt beantwoord.

D66 heeft al een voorzet gegeven voor de Werkgroep Vluchtelingenbeleid met de studiedag van 22 januari jongstleden te Utrecht. Daaraan werd deelgenomen door VluchtelingenWerk, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, de UNHCR, D66 en GroenLinks. Dit was een nuttige eerste stap die verder uitgebouwd moet worden door alle partijen heen.