/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

D66: `Vergelijking Arafat met Hitler onacceptabel´

   Mon 18/02/2002

Europarlementariër Lousewies van der Laan heeft opheldering gevraagd over de uitspraken van de Tsjechische premier Zeman waarbij hij Arafat met Hitler vergeleek en Israël aanraadde de Palestijnen vanuit de bezette gebieden te verjagen net zoals de Tsjechen hadden gedaan met de Sudeten-Duitsers. "Als het inderdaad zo is dat Zeman deze uitspraken gedaan heeft, dan is dat onaanvaardbaar. Niet alleen inhoudelijk zijn de opmerkingen van de premier verwerpelijk, maar EU-kandidaatlanden worden geacht EU-beleid te volgen. Dit is zeer schadelijk voor de geloofwaardigheid van Tsjechië als kandidaat-lid van de EU", aldus de fractieleider van D66 in het Europees Parlement.

Van der Laan, die namens het Europees Parlement zetelt in de delegatie die de betrekkingen onderhoudt met de Palestijnse autoriteit heeft de Tsjechische ambassadeur vandaag om opheldering gevraagd. Zeman zou zijn opmerkingen gemaakt hebben tijdens een officieel bezoek aan Israël.

EU-kandidaatlanden worden volledig betrokken bij het vaststellen van standpunten in het kader van het Europees gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. De EU steunt president Arafat in zijn strijd tegen het terrorisme en ziet hem als onderhandelingspartner voor Israël. Daarnaast veroordeelt de EU de illegale bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël. "Indien Tsjechië een ander beleid wil volgen is het de bedoeling dat eerst in EU-verband aan te kaarten. Deze actie wijst erop dat het land nog niet klaar is voor het EU-lidmaatschap."