/

Back to home page

War, Peace and Development Europe D66 European Parliament Economy

D66 wil decentrale ontwikkelingshulp

   Tue 13/06/2000

D66 wil een drastische versterking van het uitvoerende onderdeel van de Europese Commissie dat zich met ontwikkelingssamenwerking bezig houdt. Door onderbezetting gaat er nu teveel mis en blijven er kansen liggen. Volgens D66 blijft de best mogelijke ontwikkelingshulp vanuit Europa echter het openstellen van de eigen markt voor landbouwprodukten.

Wordt de meer dan tien miljard euro Europees ontwikkelingsgeld wel goed besteed? Volgens de verantwoordelijke commissarissen Nielson en Patten is dat niet het geval. Onlangs publiceerden zij een openhartige en (zelf-)kritische analyse waaruit vele tekortkomingen blijken. Het voornaamste probleem is dat de EU te veel taken op zich heeft genomen, die wegens personeelsgebrek niet goed kunnen worden uitgevoerd. D66 heeft in het EP gepleit voor een drastische versterking en decentralisatie van het uitvoerend apparaat.

Mede op aandringen van Lousewies van der Laan is decentrale hulp in Kosovo reeds een feit. Anders dan bij veel Europese hulpprojecten hoeft het Europees Agentschap voor de Wederopbouw van Kosovo niet voor iedere beslissing van wat meer gewicht een handtekening in Brussel te halen. Van der Laan bracht enkele weken geleden met een delegatie van het Europees Parlement een werkbezoek aan Kosovo. Zij is erg tevreden: "Het is bewonderenswaardig hoe efficiënt het Agentschap functioneert. De lokale bevolking wordt zoveel mogelijk ingeschakeld bij de uitvoering en krijgt ook alle hulp om eigen initiatieven te ontwikkelen. Wel jammer is dat de regeringen van de EU-lidstaten het nogal laten afweten: Zij leveren niet het personeel en de middelen die ze hebben beloofd. Nederland is daarop een goede uitzondering."

Bob van den Bos heeft na een bezoek aan EU-ontwikkelingsprojecten in West-Afrika onderstreept dat de controle op de uitvoering moet worden verbeterd. Prioriteit voor D66 zijn: goed bestuur, basisonderwijs, volksgezondheid en emancipatie van de vrouwen. Daarnaast is het belangrijk dat na een periode van noodhulp zo snel mogelijk wordt overgeschakeld op het leveren van structurele hulp bij de wederopbouw van een land, zodat men uiteindelijk zichzelf kan helpen. Op die manier wordt voorkomen dat landen afhankelijk worden van Westerse hulp.

Op de lange termijn blijft D66 vechten voor een drastische hervorming van het Europees landbouwbeleid. De beste manier om landen te helpen is om een markt voor hun producten te scheppen. Om de Europese boeren ter wille te zijn wordt de Europese markt echter afgeschermd voor landbouwproducten uit ontwikkelingslanden. Bovendien worden landbouwproducten uit de EU worden vaak met subsidie geëxporteerd naar ontwikkelingslanden, waardoor de afzet van lokale landbouwproducten ernstig wordt gehinderd. Aan die situatie moet zo snel mogelijk een einde komen.