/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

D66 wil meer aandacht voor Europa op Nederlandse televisie

   Fri 20/04/2001

"Het dichten van de kloof tussen Nederland en Brussel is in de eerste plaats een taak van de politici zelf. Er ligt hier echter ook een verantwoordelijkheid voor de media." Lousewies van der Laan vindt de publieke omroep meer aandacht moet besteden aan wat er in Brussel gebeurt.

"De helft van onze wetgeving komt uit Europa. Het is de plicht van de publieke omroep om Nederland te informeren over wat er allemaal gebeurt in Brussel." Dat stelt Europees fractievoorzitter van D66 Lousewies van der Laan vandaag tijdens een werkbezoek aan de NOS in Hilversum. "Het dichten van de kloof tussen Nederland en Brussel is in de eerste plaats een taak van de politici zelf. Er ligt hier echter ook een verantwoordelijkheid voor de media."

Volgens Van der Laan ligt een soort Brussel Vandaag op de Nederlandse televisie voor de hand. Toch pleit zij voor een andere aanpak. De publieke omroep zou een ‘eurodesk’ moeten beginnen, waar journalisten in dienst van de publieke omroep continu volgen wat er gebeurt in Brussel. Hun kennis en informatie kan worden ingebracht in verschillende televisieprogramma’s. Volgens Van der Laan is dat effectiever: "Als een actualiteitenrubriek bijvoorbeeld aandacht wil besteden aan de MKZ-crisis, dan kan zij de Europese context daarvan beter belichten als de publieke omroep journalisten in Brussel heeft die de Europese politiek in detail volgen. Zij kunnen de Europese discussies voor de Nederlandse kijker in de juiste context zetten. Bovendien bereik je op die manier meer mensen dan alleen het selecte clubje eurofielen dat echt op Brussel Vandaag zit te wachten. Maar het één hoeft het ander natuurlijk ook niet uit te sluiten.

Twee jaar geleden heeft de fractie van D66 in de Tweede Kamer er middels een amendement voor gezorgd dat de nieuwe consessiewet voor de publieke omroep niet langer stelt dat de omroepen alleen verplicht zijn aandacht te schenken aan de Haagse politiek, maar dat zij ook aandacht moeten besteden aan de Europese besluitvorming. Volgens Van der Laan gaat het om het doorbreken van een vicieuze cirkel. "In Nederland is weinig informatie over de Europese politiek en daardoor kunnen maar weinigen doorgronden wat er speelt. Onbekend maakt onbemind en dus wordt de Europese politiek minder interessant. En als iets niet interessant wordt gevonden is er weer weinig aandacht voor in de media."

De D66-europarlementariër erkent wel dat de debatten in het EP zich minder makkelijk voor televisie lenen dan de Haagse politiek. "Er is een logische verklaring voor het feit dat Nederlandse kranten meer aandacht besteden aan Brussel dan de Nederlandse televisie. Doordat er in verschillende talen wordt gesproken ontbreken echte debatten vaak - europarlementariërs houden meestal monologen. Dat is natuurlijk niet zo interessant om naar te kijken. We zijn daar echter zelf bij. Als de omroepen aangeven meer aandacht te willen besteden aan wat wij hier in het EP doen en als wij dat ook belangrijk vinden, dan kunnen de europarlementariërs daar in hun werk natuurlijk rekening mee houden. Wij kunnen zelf nog zoveel websites, nieuwsbrieven en voorlichtingsfolders produceren - om de belangrijke Europese debatten voor een groot publiek inzichtelijk te maken hebben we echt de televie nodig."