/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

D66 wil totaalverbod op versturen van junk-email (spam)

   Tue 04/09/2001

Deze week beslist het Europees Parlement of het per email verspreiden van ongevraagde junkmail wordt verboden of juist wettelijk wordt gelegitimeerd. D66-europarlementariƫr Lousewies van der Laan pleit voor een verbod, omdat junk-email de enige vorm van ongevraagde reclame is waarbij de ontvanger voor de kosten opdraait. Van der Laan: "Het recht op vrije meningsuiting betekent nog geen recht op het afdwingen van aandacht."

Zie ook het opinieartikel van Bert Bakker en Lousewies van der Laan over junkmail.

 

Het Europees Parlement beslist woensdag, of het per email verspreiden van ongevraagde junkmail (spam) wordt verboden of juist gelegitimeerd. Terwijl de Europese Commissie een verbod voorstelt (een zgn. opt-in regeling), hebben de Europese christen-democraten in de parlementaire commissies een meerderheid georganiseerd tégen een verbod en voor legitimering (de zgn. opt-out regeling).

D66-europarlementariër Lousewies van der Laan is sterk voorstander van een algeheel verbod. Volgens haar houden de argumenten voor legitimering van spam geen stand, omdat ze zijn gebaseerd op een gebrekkig begrip van de specifieke kenmerken van internet als communicatiemiddel.

Het belangrijkste argument tegen een Europees verbod is, dat dit het Europese bedrijfsleven op een achterstand zou zetten. Van der Laan vindt dat vergezocht. "In de eerste plaats gaat veruit de meeste junkmail over piramidespelen, porno of dubieuze hypotheken – niet de eerste bedrijfstakken waar ik aan denk bij 'het Europese bedrijfsleven'. Wanneer junkmail echter wettelijk wordt gelegitimeerd is het heel wel mogelijk dat de trend ongerichte emails te versturen alsnog overslaat naar het reguliere bedrijfsleven. Daarmee zou de stroom junkmail exponentieel toenemen. Het zijn niet alleen consumenten die daar last van hebben, maar ook de Europese bedrijven: ook die communiceren via email en worden gehinderd door ongevraagde berichten." Ook in de VS wordt op dit moment gewerkt aan een verbod op junkmail. Van der Laan: "Er is helemaal niets op tegen als wij eens een keertje voorlopen op de Amerikanen".

De D66-parlementariër stelt dat junkmail niet vergeleken kan worden met bijvoorbeeld reclamefolders in de brievenbus: "In de eerste plaats heb je de mogelijkheid reclamefolders eenvoudig te weren door een sticker op de brievenbus te plakken; die mogelijkheid bestaat niet bij email. Een ander groot verschil is, dat bij spam niet de verzender voor de kosten opdraait, maar de ontvanger. Alle internetgebruikers betalen mee aan de enorme hoeveelheid ongerichte data die er over het netwerkwerk wordt verstuurd. Internet wordt daardoor trager en de infrastructuur wordt duurder. Daarnaast betalen veel mensen telefoontikken wanneer zij hun email binnenhalen, ook als dat email is waar zij niet om hebben gevraagd en waar zij niet van zijn gediend. Dat feit alleen al is voldoende rechtvaardiging voor een verbod." Volgens een studie van de Europese Commissie kost het binnenhalen van junkmail jaarlijks zo’n 10 miljard euro.

Volgens het voorstel dat nu in het Europees Parlement de ronde doet als "alternatief" voor een verbod, zou elke ongericht verstuurde email een geldig emailadres moeten bevatten waar de ontvanger zich af kan melden voor toekomstige berichten. Van der Laan neemt dat alternatief niet serieus: "Er zijn zo’n 20 miljoen bedrijven in Europa. Als nog geen één procent van die bedrijven ongevraagde mail stuurt en je doet er een halve minuut over om je af te melden, dan ben je een volledig arbeidsjaar kwijt om je overal uit te schrijven. De tegenstanders van een verbod onderschatten de destructieve potentie van junkmail schromelijk."

"Het recht op vrije meningsuiting betekent geen recht op het afdwingen van aandacht. Om die reden houdt het gebruikte argument dat ook charitatieve instellingen en politieke partijen nadeel ondervinden van een verbod geen stand. Ook zij betalen mee aan de kosten van de junkmail en het is dus ook in hun belang als mensen zelf mogen kiezen welke informatie ze wel en welke ze niet willen ontvangen. Junkmail is duur en ergerlijk. Het zou een enorme blunder zijn als het Europees Parlement zou besluiten om daar geen einde aan te maken maar om het juist te stimuleren."