/

Back to home page

Europe PvdA VVD D66 European Parliament

Debat over de toekomst van Europa: Nederland mag niet langer achterblijven

   Mon 30/04/2001

De D66 fractievoorzitter in het EP, Lousewies van der Laan, vindt dat de Nederlandse regering bondskanselier Schröder moet bijvallen in zijn pleidooi voor een Europese regering: "Een federaal stelsel is een middel om Europa duidelijk en democratisch te maken".

Nu de Duitse regering zich onomwonden voor een federaal Europa heeft uitgesproken, mag Nederland niet langer achterblijven. Lousewies van der Laan, fractievoorzitter van D66 in het Europees Parlement, vindt dat de Nederlandse regering bondskanselier Schröder moet bijvallen in zijn pleidooi voor een democratisch en duidelijk Europa: “Voor D66 is een Europese regering geen doel op zich, maar een middel om de kiezers grip te geven op het Europa dat nu al over hen beslist. Een regering kan worden gestuurd door de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging en daardoor worden machtsstructuren transparant. Nu het debat over de toekomst van Europa in volle hevigheid losbarst, wordt de oorverdovende stilte in Nederland wel een beetje gênant”.

Voor Business News Radio stelde Van der Laan vandaag dat met name de voorstellen om het Europees Parlement zeggenschap te geven over de landbouwbegroting en de Raad om te vormen tot een Europese Senaat bij D66 in goede aarde vallen. “Een Senaat vergadert in het openbaar, alleen daarom al zou het scenario van Schröder een enorme verbetering zijn ten opzichte van de besluiten die nu in geheime vergaderingen worden genomen. Nog steeds gaat 40% van de Europese begroting naar de landbouwsector. Dit is geld van de belastingbetaler, het is niet te verdedigen dat die er niets over te zeggen heeft.”

Niet alleen de VVD’ers Van Aartsen en Bolkestein spraken onlangs hun afkeer uit over de “vergezichten” waaraan sommige politici zich bezondigen in het debat over Europa. Premier Kok stelde zelfs dat nadenken over de toekomst van Europa de uitbreiding van de EU in gevaar brengt en PvdA-staatssecretaris Benschop bestempelde de eerder door Fischer verwoorde federale idealen als krankzinnig. Van der Laan is echter optimistisch: “Dat Schröder zich als toonaangevend socialist nu nadrukkelijk bij het hervormingsgezinde kamp schaart, zou zomaar eens een ommekeer kunnen inluiden in het denken van de PvdA.”