/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

Democraten 66 op de bres voor therapeutisch klonen

   Wed 19/09/2001

Europa wil het onderzoek naar therapeutisch klonen blokkeren. In Nederland wil men een dergelijk onderzoek, dat in de toekomst vele levens zal kunnen redden, juist door laten gaan. Lousewies van der Laan: "Het klonen van mensen moet inderdaad verboden worden, maar therapeutisch klonen is iets geheel anders. Mocht het zo zijn dat de Nederlandse regels in het gedrang komen, zal ik me tegen de voorgestelde EU regels verzetten".

Europa wil het onderzoek naar therapeutisch klonen moeilijker maken. Bij een dergelijk onderzoek wordt de kern van een lichaamscel van een patiënt in een lege eicel geplaatst om bijvoorbeeld hartspierweefsel te kweken. Omdat het weefsel dat op deze wijze wordt gekweekt, geheel identiek is aan het eigen lichaamsweefsel, wordt het bijzonder goed in het lichaam opgenomen en is de kans dat het lichaam het weefsel afstoot zeer klein. Dit onderzoek zou in de toekomst betekenen dat ziekten zoals Alzheimer en Parkinson behandeld zouden kunnen worden, evenals diabetes, bloedziekten, lever-, spier en gewrichtsaandoeningen. Om die reden wil men in Nederland dit soort onderzoek toestaan.

"Als de hoge standaard van Nederlandse regels op dit gebied in het gedrang komen, zal ik me tegen de voorgestelde EU regels verzetten. We moeten ervoor zorgen dat we niet afzakken naar de laagst gemeenschappelijke noemer, we moeten doen wat het beste is voor patiënten en de medische wetenschap", aldus Van der Laan tijdens een speciale conferentie over het gebruik van kiemcellen vandaag in het Europees Parlement.

Het Parlement heeft een speciale tijdelijke commissie in het leven geroepen die de ontwikkelingen op het terrein van menselijke genetica en andere nieuwe technologieën in de moderne geneeskunde moet volgen. Het verbod op subsidies voor therapeutisch klonen is afkomstig van deze commissie. De Eurofractie D66 heeft zich reeds middels amendementen hiertegen verzet. Daarbij meent Van der Laan: " het is belangrijk dat dit soort onderzoek door de publieke sector gefinancieerd wordt. Als Europa het niet doet, zal de privé sector voor de financiën zorgen en daarmee zal de controle die burgers op medisch onderzoek hebben uit handen genomen worden."