/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

EU Instellingen moeten hun waarde bewijzen

   Thu 08/03/2001

Lousewies van der Laan vraagt namens het Europees Parlement aan de kleinere EU-instituten om hun meerwaarde voor Europa te evalueren. Van der Laan: "We moeten de effectiviteit waarmee belastinggeld wordt ingezet voortdurend controleren."

D66-europarlementarier Lousewies van der Laan wil dat de EU-instellingen hun bestaansrecht bewijzen. ¨Europa verandert en veel van de kleinere instellingen bestaan al lange tijd. Het is niet meer dan normaal te evalueren hoe effectief zij hun functie vervullen, al was het maar vanwege het belastinggeld dat er naar toe gaat.¨

Van der Laan schrijft namens het Europees Parlement het rapport waarin de Europese uitgaven worden goedgekeurd. Een evaluatie van het nut en de effectiviteit van de kleinere EU-instellingen, zoals het Comité van de Regio´s en het Economisch en Sociaal Comité, hoort daar normaal gesproken niet bij. Ten onrechte, meent de D66-fractievoorzitter in het EP: ¨Onze kiezers vragen niet alleen van ons om de ontbrekende bonnetjes in de Europese Commissie op te sporen, ze willen dat we de effectiviteit waarmee belastinggeld wordt ingezet controleren.¨

Als parlementsrapporteur verzocht Van der Laan de instellingen aan het Europees Parlement duidelijk te maken in hoeverre hun bijdrage een verschil heeft gemaakt in het Europeses besluitvormingsproces. Een woordvoerder van het Comité van de Regio´s stelde in het blad European Voice (1 maart 2001) dat het erg moeilijk is om een concreet antwoord te geven op de vraag van Van der Laan. Van der Laan blijft echter bij haar standpunt: ¨In een veranderend Europa moeten de instellingen duidelijk kunnen maken wat hun meerwaarde is. Wanneer zij hun originele doelstellingen hebben bereikt of hun raison d´etre hebben verloren, moet hun rol worden herzien of moet het geld worden aangewend voor andere prioriteiten,¨ aldus de D66´er.