/

Back to home page

Europe Democracy around the World D66 European Parliament

Euro is welkom - nu de democratie nog

   Tue 01/01/2002

"De euro zal een belangrijke bijdrage leveren aan het Europese gevoel, maar dat maakt het des te belangrijker dat Europa ook echt democratisch wordt" stelt D66 fractievoorzitter Lousewies van der Laan op de eerste dag van de invoering van de euro. "Het mag niet zo zijn dat het ons alleen lukt om de economische aspecten van Europa goed te regelen, ook democratie en inspraak van mensen op besluiten die hun leven raken moeten we met succes kunnen regelen. Alleen dan is Europa wat mij betreft geslaagd".