/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

Europa intensiveert bestrijding terrorisme

   Wed 05/09/2001

Terroristen kunnen straks gemakkelijker worden uitgeleverd tussen de lidstaten in de Europese Unie. Het Europees Parlement nam vandaag een voorstel van de liberale groep aan voor betere samenwerking om terreur te bestrijden. Zo zijn er plannen voor een Europees opsporings- en arrestatiebevel. D66-europarlementariër Lousewies van der Laan maakt deel uit van de liberale groep: “Door de open grenzen en de technologische ontwikkeling is een nieuw soort terrorisme ontstaan. Het is hoog tijd daar een nieuw soort terrorismebestrijding tegenover te zetten.”

Het Europees Parlement heeft vandaag besloten tot vergaande samenwerking om terrorisme te bestrijden binnen de Europese Unie. De voorstellen voor intensievere samenwerking omvatten onder meer een plan voor een gezamenlijk opsporings- en arrestatiebevel en voor afschaffing van de formele uitleveringsprocedures voor terroristische misdrijven. Zware misdrijven, zoals de plaatsing van een bom op het vliegveld van Madrid afgelopen week, vragen volgens het Europees Parlement om een effectieve aanpak. D66-europarlementariër Lousewies van der Laan pleitte voor een brede definitie: “Ook misdrijven als mensenhandel, wapenhandel, misdaden tegen kinderen corruptie en fraude kunnen met de nieuwe wetgeving worden bestreden. Deze takken van de misdaad zijn een internationale aangelegenheid geworden. Ook terroristen profiteren van de open grenzen in de EU. Het is daarom is het belang van een veilig Europa dat we samenwerken om het terrorisme te bestrijden.” De EU heeft de afgelopen jaren een toename van terroristische activiteit gezien; er zijn nauwelijks landen te vinden die hier niet direct of indirect gevolgen van hebben ondervonden. Van der Laan: “Er heeft zich een grote verandering voorgedaan in het terrorisme binnen de EU en dat heeft de ontoereikendheid van traditionele vormen van justitiële en politiesamenwerking blootgelegd. Nieuwe vormen van terrorisme komen voort uit de activiteiten van netwerken die opereren op internationaal niveau. Zij hebben thuisbases in meerdere landen en kunnen de mazen in de wet optimaal gebruiken. Onderzoeken naar terroristische activiteiten zijn veel meer geografisch gelimiteerd. Kortom, terroristen zijn door de open grenzen efficiënter gaan werken dan hun bestrijders. De lidstaten moeten nu snel actie ondernemen.” Omdat de verschillende landen van de EU de meeste bevoegdheden op justitiegebied in handen hebben, zijn veel van de voorstellen van het EP afhankelijk van de bereidheid van de lidstaten om samen te werken. De afgelopen jaren heeft de EU te maken gekregen met nieuwe vormen van terroristische activiteiten, zoals computerterrorisme en milieuterrorisme. Van der Laan vindt dat de EU te langzaam op deze ontwikkeling reageert: “Door de open grenzen en de technologische ontwikkeling is een nieuw soort terrorisme ontstaan. Het is hoog tijd daar een nieuw soort terrorismebestrijding tegenover te zetten. Er wordt in de verschillende lidstaten heel veel gedaan aan terrorismebestrijding door hele professionele, goed getrainde mensen, maar er is geen coherent en juridisch bindend set maatregelen op Europees niveau. Gezien het groeiende aantal terroristische activiteiten waarbij gebruikt wordt gemaakt van chemische, biologische en giftige materialen zouden lidstaten extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen en de huidige technologische ontwikkelingen doorvoor ten volle benutten. Dat gebeurt nu nog onvoldoende."