/

Back to home page

GLBT Rights Europe D66 European Parliament

Europa toont belang van homohuwelijk aan

   Thu 07/06/2001

Volgens het Europese Hof van Justitie in Luxemburg is een huwelijk een verbintenis tussen man en vrouw. Europese instellingen mogen, aldus het Hof, mensen van hetzelfde geslacht met een samenlevingscontract vergoedingen onthouden waar gehuwden wel recht op hebben. Lousewies van der Laan, europarlementarier voor D66, is het daar niet mee eens en wil dat de Europese instellingen vaart zetten achter de gelijke behandeling van hun werknemers. Zij wil ook dat de Europese Commissie, de Raad en de leiding van het Parlement uitspreken dat Nederlandse gehuwden, ongeacht hun geslacht of seksuele voorkeur, altijd dezelfde rechten hebben binnen de Europese instellingen.

Volgens D66 europarlementariër Lousewies van der Laan is het homohuwelijk meer dan een symbool van rechtvaardigheid. Met een recente uitspraak van het Hof van Justitie over het geregistreerd partnerschap in Zweden wordt de noodzaak van het homohuwelijk voor gelijke behandeling opnieuw aangetoond, aldus de D66'ster. Zij heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement om de ontstane verwarring op te klaren.

In een verassende uitspraak oordeelde het Europese Hof van Justitie in Luxemburg deze week dat Europese instellingen vergoedingen mogen onthouden aan werknemers die duurzaam samenwonen met iemand van hetzelfde geslacht, ook als ze dit officieel hebben laten registreren. Het Verdrag van Amsterdam, waaraan het Hof moet toetsen, verbiedt echter expliciet discriminatie op grond van seksuele geaardheid.

"Bedroevend," zegt Lousewies van der Laan, die echter ook stelt niet verrast te zijn door de uitspraak: "Al toen ik bij de Europese Commissie werkte heb ik mij verbaasd over de ouderwetse houding die de Europese instellingen er op nahouden als het gaat om gelijke rechten. Deze uitspraak geeft ook in Nederland verwarring: wordt het homohuwelijk nou wel of niet door de Europa erkent? De arbeidsvoorwaarden van de Commissie, waar het in dit geval over ging, spreken expliciet van een huwelijk. Het Zweedse geregistreerde partnerschap staat ook in Zweden niet helemaal gelijk aan een huwelijk. Vanuit die gedachtegang kan het Hof zo'n uitspraak doen. De uitspraak heeft invloed op Nederlanders met een geregistreerd partnerschap, maar zoals ik het zie niet voor gehuwde Nederlanders, of die nou wel of niet van hetzelfde geslacht zijn."

Van der Laan is met name verbolgen over de motivering van het Hof: "Het Hof stelt expliciet dat het huwelijk gezien wordt als een verbintenis tussen man en vrouw. Dat is niet alleen irrelevant, het is helemaal niet aan een paar Europese rechters om dat voor ons uit te maken." Bovendien vindt Van der Laan dat de formulering tot verwarring leidt. Zij gaat er vanuit dat voor gehuwden van gelijk geslacht in Nederland gewoon dezelfde rechten gelden als voor gehuwden van verschillend geslacht. Toch heeft zij de Raad, de Commissie en het Parlement gevraagd dit te bevestigen. Dat zou, wat het homohuwelijk betreft, in ieder geval een einde aan de ontstane verwarring maken.

"Het is niet voor niets dat D66 in Den Haag zo heeft gevochten om het huwelijk voor iedereen mogelijk te maken. Natuurlijk is de symbolische waarde van gelijkberechtiging belangrijk, maar dit toont maar weer eens aan dat het meer is dan een zuiver symbolische kwestie", aldus Van der Laan. Zij hoopt dat de uitspraak meer landen zal stimuleren het huwelijk niet langer exclusief voor heteroseksuelen te houden: "Als dat debat nu gevoerd wordt, is deze uitspraak wellicht een blessing in disguise.