/

Back to home page

War, Peace and Development Europe D66 European Parliament

Europees Parlement maant Israël vernietigingspolitiek te staken

   Thu 07/02/2002

Het Europees Parlement heeft vandaag een dringend beroep gedaan op beide partijen in het Palestijns-Israëlisch conflict om tot een vergelijk te komen. In een resolutie, die mede door D66-europarlementariër Lousewies van der Laan is opgesteld, onderschrijft het Parlement de verklaring van de Algemene Raad van de EU die zich het recht voorbehoud schadevergoeding van Israël te eisen voor de opzettelijke vernietiging van door de EU gefinancierde infrastructuur in het Palestijns gebied.

Lousewies van der Laan: “Het EP wijst beide partijen wijst op hun verantwoordelijkheid in het conflict. Het geweld moet stoppen. Het is een goed signaal dat we daarbij het EP daarbij niet eenzijdig verwijst naar de terreuraanslagen door Palestijnen, maar ook naar de buitenrechtelijke moorden die de Israëlische regering laat plegen op vermeende terroristen”. Het EP roept beide partijen verder op het verdrag tegen foltering en het verdrag inzake de rechten van het kind te respecteren; dit, in verband met door Israël gearresteerde en opgesloten Palestijnse kinderen.

Gevraagd naar de waarde van een dergelijke uitspraak van het Europees Parlement, stelt Van der Laan: “Natuurlijk zal één resolutie in het Europees Parlement niet direct voor grote vooruitgang in het vredesproces zorgen. Maar het Europees Parlement kan met haar uitspraken wél de bewegingen in de buitenlandse politiek van de EU zichtbaar maken. De EU is de belangrijkste geldschieter in het Midden-Oosten. Het is van groot belang dat wij een meer politieke rol gaan spelen en politieke uitspraken horen daarbij. Zeker waar ons geluid afwijkt van de Amerikaanse lijn is het belangrijk dat wij duidelijk maken dat de Amerikaans politiek niet altijd rust op een internationale of zelfs westerse consensus.”

EU-lidmaatschap

Een voorstel van de Italiaanse radicalen, om Israël een lidmaatschap van de EU aan te bieden kreeg weinig bijval. Van der Laan: “Dat is nu volstrekt niet aan de orde. Geen enkel land in de regio voldoet aan de eisen die de EU stelt met betrekking tot democratie en mensenrechten. Dat geldt voor Palestina, maar uiteraard ook voor Israël dat nog altijd Palestijns gebied bezet houdt en mensen buitengerechtelijk executeerd.”

Ook Van der Laan zag een voorstel sneuvelen door toedoen van de Europese christen-democraten. Zij had graag gezien dat het EP haar solidariteit zou betuigen met de Israëlische reservisten die weigeren op te treden in de bezette gebieden. Van der Laan: “Deze mensen stellen internationaal recht en mensenrechten boven bevel en de weg van de minste weerstand. Dat is een moedige en radicale stap, waarvoor vaak persoonlijke offers gebracht moeten worden. Juist die interne kritiek heeft de potentie politieke verandering in gang te zetten. Het is daarom een gemiste kans dat Europa nog niet zo ver wil gaan hier haar solidariteit te betuigen”. Van der Laan zal, samen met andere parlementariërs, de ‘selectief weigerende’ reservisten op persoonlijke titel een hart onder de riem steken.