/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Climate

Europees Parlement verbiedt milieubelastende stoffen en zoekt naar alternatieven

   Tue 03/04/2001

De christen-democraten in het Europees Parlement hebben niet kunnen voorkomen dat er een strengere milieuwetgeving komt in de EU op het punt van PVC. "Het is goed te kunnen melden dat het milieu dit debat heeft gewonnen," aldus D66-europarlementariër Lousewies van der Laan, vice-voorzitter van de milieuorganisatie Globe en één van de voorstanders van de nieuwe maatregelen.

Ondanks hevige oppositie van de grootste partij in het Europees Parlement, is vandaag besloten meer onderzoek te doen naar alternatieven voor PVC. Schadelijke stoffen zoals lood en cadmium mogen op termijn helemaal niet meer voorkomen in nieuwe producten.

D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan is vooral blij dat de meerderheid van het EP heeft gekozen voor een wettelijk regeling: "Een schoner milieu is in het belang van ons allemaal. Een vrijwillige regeling zoals het CDA dat graag wilde had in dit geval niet onze voorkeur, omdat het zoeken naar alternatieven nou eenmaal pijn doet. Je moet niet van deze industrie vragen de verantwoording op zich te nemen maatregelen te treffen die op korte termijn tegen hun eigen belang ingaan. Met een duidelijke wettelijke regeling weet iedereen waar hij aan toe is. Omdat de maatregel in Europees verband wordt genomen blijft eventuele schade voor de industrie door concurrentievervalsing zo beperkt mogelijk."

Het uitgangspunt wordt als het om PVC gaat nu ook 'de vervuiler betaalt'. Daar dringt D66 al langer op aan. De Europese Commissie zal het onderzoek uitvoeren naar de ecologische en economische effecten, om zo tot nieuwe alternatieven te komen.