/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Climate

Europees parlement wil verplichte Europese normen uitlaatgassen motorfietsen

   Wed 14/02/2001

Het Europees parlement heeft zich vandaag uitgesproken voor strengere richtlijnen met betrekking tot de uitstoot van uitlaatgassen door motorfietsen. Vanaf 2006 worden de lidstaten van de EU verplicht erop toe te zien dat alle motorfietsen voldoen aan de normen. Tot nu waren de Europese normen vrijwillige streefwaarden maar dat wil het parlement nu dus veranderen. "Het is voor het milieu, met name in de stad, een goede zaak dat er na de personenauto's en de vrachtwagen ook voor motorfietsen een zodanige Europese richtlijn komt", aldus D66 europarlementariër Lousewies van der Laan.

Het Europees parlement vindt dat de uitstoot van uitlaatgassen door motorfietsen aan strengere normen moet voldoen. Een voorstel van deze strekking is vandaag door een meerderheid van het parlement gesteund. D66 is verheugd dat het voorstel de tot nu toe voor de lidstaten vrijwillige grenswaarden vanaf 2006 verplicht moeten gaan worden. D66 europarlementariër Lousewies van der Laan:" Het is natuurlijk aardig als we in Europa vast hebben gelegd wat goed voor het milieu zou zijn maar als je alles op vrijwillige basis doet zijn er altijd lidstaten die andere belangen zwaarder laten wegen. Het is voor het milieu, met name in de dichtbevolkte steden, een goede zaak dat vanaf 2006 de verplichtingen van de lidstaten duidelijk op papier komen te staan."

Verder stelt het parlement dat het na 1 juli 2004 niet meer mogelijk moet zijn om oudere motorfietsen te kopen die niet meer aan de nieuwe, strengere normen voldoen. Deze aanscherping van de normen gecombineerd met het verplicht stellen ervan moet wel aangevuld worden met financiële prikkels door de lidstaten. Deze financiële prikkels moeten niet alleen beschikbaar zijn om het aanschaffen van de nieuwe, milieuvriendelijke, motorfietsen aantrekkelijker te maken dan de aanschaf van de oudere modellen maar ook beschikbaar zijn voor het laten ombouwen van oude modellen zodat ook zij voldoen aan de nieuwe normen.

Het voorstel van het parlement is een vervolg op eerdere Europese richtlijnen voor auto's en vrachtwagens. Voor deze voertuigen gelden vanaf respectievelijk 2005 en 2008 verplichte, strengere normen. "Op dit moment veroorzaken een paar honderdduizend motorfietsen in Nederland evenveel luchtvervuiling als de 7 miljoen personenauto's. Het is dus hoog tijd dat ook voor motorfietsen een dergelijke richtlijn aangeschept wordt.", aldus Lousewies van der Laan.