/

Back to home page

European Parliament Economy

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Stichting Dublin)

   Fri 14/12/2001

Op 22 november 2000 deed de Europese Rekenkamer haar Verslag over de jaarrekeningen van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Stichting Dublin) betreffende het per 31 december 1999 afgesloten begrotingsjaar 1999, vergezeld van de antwoorden van de Stichting op de opmerkingen van de Rekenkamer (2000/2166(DEC)), toekomen aan het Parlement.

Op 15 december 2000 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de verwijzing van deze documenten naar de Commissie begrotingscontrole (C5-0686/2001).

Op 12 maart 2001 deed de Raad het Parlement de aanbeveling toekomen betreffende de aan de Raad van beheer van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden te verlenen kwijting voor de uitvoering van de winst- en verliesrekening van de Stichting voor het begrotingsjaar 1999.

Op 2 april 2001 zal de Voorzitter van het Parlement kennis geven van de verwijzing van dit document naar de Commissie begrotingscontrole (C5-0000/2001)

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP ñ Thessaloniki)

Op 29 november 2000 deed de Europese Rekenkamer haar verslag over de jaarrekeningen van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP ñ Thessaloniki) betreffende het per 31 december 1999 afgesloten begrotingsjaar 1999, vergezeld van de antwoorden van het Centrum op de opmerkingen van de Rekenkamer (2000/2165(DEC)), toekomen aan het Parlement

Op 15 januari 2001 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de verwijzing van deze documenten naar de Commissie begrotingscontrole (C5-0687/2001).

De Raad het Parlement de aanbeveling van 12 maart 2001 toekomen betreffende de aan de Raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding teverlenen kwijting voor de uitvoering van de winst- en verliesrekening van het Centrum voor het begrotingsjaar 1999

Op 2 april 2001 zal de Voorzitter van het Parlement kennis geven van de verwijzing van dit document naar de Commissie begrotingscontrole (C5-0000/2001).


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA5-2001-0108%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fNL