/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Strasbourg

'Franse president mag zijn modellenbureau hebben'

   Mon 17/12/2001

De Franse president Chirac gunde Zweden ook wel een Europees agentschap, zei hij tijdens de top in Laken. Lousewies van der Laan heeft een beter idee.

Niet minder dan dertien Europese steden hadden de vijftien EU-leiders dit weekend kunnen blijmaken met de vestiging van een Europees agentschap of andere instelling. Helaas leidde echter de verdeling van de kerstcadeautjes van Laken tot zoveel gekibbel in de Europese familie, dat het Belgisch voorzitterschap besloot ze maar weer terug in de zak te stoppen.

Volgens fractieleider Lousewies van der Laan van D66 hadden er niet dertien, maar zelfs veertien instellingen op de lijst moeten staan: Zij schreef EU-voorzitter Verhofstadt vlak voor de top een brief om hem te verzoeken ook de onnodige verhuizingen van het Europees Parlement naar Straatsburg ter discussie te stellen. Het enige land dat die verhuizingen werkelijk wil is namelijk Frankrijk, de andere lidstaten en het Europees Parlement zelf zijn aanzienlijk minder enthousiast.

Even leek het erop dat zij haar zin ging krijgen. Toen de Zweedse premier Persson op het heetst van de strijd dit weekend uitriep dat zijn land nog helemaal geen Europese agentschappen had toebedeeld gekregen, antwoordde de Franse president Chirac volgens de Financial Times: "Wat dacht je ervan als Zweden een agentschap kreeg voor het trainen van fotomodellen, jullie hebben toch zulke mooie vrouwen?"

Lousewies van der Laan: "Ik heb een nog veel beter idee: Waarom vestigen we dat modellen-agentschap niet in Straatsburg, zodat het Europees Parlement permanent in Brussel kan blijven? Meneer Chirac zou er het begrip 'male chauvinist' een heel andere inhoud mee kunnen geven..."