/

Back to home page

D66 European Parliament Strasbourg

Fransen woedend over artikel Van der Laan

   Tue 30/07/2002

Woedende reacties kreeg Lousewies van der Laan, naar aanleiding van haar stuk in "Le Figaro" over de zetelkwestie van het Europees Parlement. Van der Laan hekelt in haar stuk de opstelling van de Franse regering die het Europees Parlement dwingt om elke maand 4 dagen in Straatsburg te vergaderen: "Het maandelijkse verhuiscircus ondermijnt de Europese democratie en kost de Europese belastingbetalers veel geld. Dat is een hoge prijs die we betalen voor de Franse trots." Klik hier om het Figaro artikel (in het Frans) te lezen.

Het Europees Parlement, dat gewoonlijk in Brussel vergadert, is verplicht elke maand een week in Straatsburg te vergaderen. Om die reden moeten elke maand ongeveer 3000 mensen verhuizen. "Het verhuiscircus in een verspilling van geld en energie en bovendien slecht voor het milieu. Het is het symbool van een Europa gebaseerd op beperkte nationale belangen in plaats van op het grotere gemeenschappelijke belang. Dat ondermijnt het publieke draagvlak voor zowel de Europese integratie als voor de versterking van de democratische controle op wat er in Europa gebeurt”, aldus Van der Laan.

Het verhuiscircus is door de nationale regeringen in het Europees Verdrag vastgelegd en om dat te wijzigen is unanimiteit nodig. Elke regering kan een wijziging tegenhouden. Via die weg houdt Frankrijk het Europees Parlement in gijzeling. Voor de Fransen is het verhuiscircus vooral een prestigekwestie. Zij reageren dan ook uiterst gevoelig op de kritiek op dit punt. Oud minister Charles Pasqua, huidig burgermeester van Straatsburg Fabienne Keller en voormalig burgermeester Roland Ries hebben al reacties naar de krant gestuurd.

Van der Laan is verheugd dat er eindelijk een debat loskomt in Frankrijk: "Veel Fransen weten niet eens dat het Europees Parlement tegen haar zin naar Straatsburg gaat. We zullen de publieke opinie moeten inschakelen om ons vrij te krijgen."