/

Back to home page

Human Rights Women’s Rights Europe D66 European Parliament

Genitale verminking van vrouwen ook buiten de EU vervolgen

   Thu 20/09/2001

Het Europees Parlement (EP) wil het mogelijk maken vrouwenverminking te vervolgen ook als de daders naar het buitenland uitwijken om daar de verminking te laten uitvoeren. Een amendement van de D66-fractie om het extra-territorialiteitsbeginsel in te voeren haalde vandaag een meerderheid in het EP. Fractievoorzitter Van der Laan "Op dit moment kunnen we al Nederlanders vervolgen die in een ander land kinderen hebben misbruikt. Bij terugkeer worden de pedofielen gewoon hier opgepakt en vervolgt. Datzelfde zou moeten gelden voor genitale verminking van vrouwen. We zien dat in Europa woonachtige ouders van meisjes vaak uitwijken naar een land als Somalië om daar het kind te besnijden. Op dit moment is het moeilijk daar juridisch iets tegen te doen. D66, en nu dus ook een meerderheid van het Europees Parlement, wil daarom ook hier de extra-territorialiteit invoeren."

Van der Laan erkent dat ook als het extra-territorialiteitsbeginsel wordt ingevoerd vervolging lastig is, omdat het bewijs moeilijk valt te leveren. Daarnaast ontbreekt ook in Nederland nog de politieke wil om het onderwerp echt een prioriteit te maken. Toch noemt zij het besluit van het EP vandaag een grote stap vooruit: "Niet alle ouders zijn even gelukkig dat hun omgeving van hen eist dat zij hun kind verminken. Als bekend is dat ze bij terugkeer in Europa vervolgd kunnen worden geeft dat hen een wapen in handen om hun dochters te beschermen."

Naast het afschaffen van de dubbele strafbaarstelling roept het Europees Parlement ook op om gegronde vrees voor genitale verminking als grond voor asiel aan te merken. De Christen-democraten in het Europees Parlement hebben echter tegen dit voorstel gestemd. Een links-liberale coalitie van PvdA, Groenlinks, VVD en D66 zorgde er echter voor dat ook hiervoor een meerderheid gehaald werd. Bij de eindstemming over het gehele voorstel hebben de Europese christen-democraten zich onthouden van stemming.