/

Back to home page

War, Peace and Development Law and Liberties D66 ALDE/ELDR European Parliament

Indonesian Itä-Timor-oikeudenkäynnit

   Fri 10/01/2003

Katsooko neuvosto Itä-Timorin oikeudenkäyntien osoittavan — kuten Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvaltuutettu on todennut — että Indonesia ei ole ottanut vastuuta Itä-Timorissa tapahtuneista rikoksista ihmiskuntaa vastaan?

Onko neuvosto tietoinen Indonesian yhteistyöhaluttomuudesta vuonna 1999 kuolleen Alankomaiden kansalaisen Sander Thoenesin ja vuonna 1975 kuolleiden Ison-Britannian kansalaisten Brian Petersin ja Malcolm Rennien kuolemantapausten selvittämiseksi?

 

Aikooko neuvosto pyytää Yhdistyneitä Kansakuntia perustamaan Itä-Timoria käsittelevän kansainvälisen erityistuomioistuimen?

 

Aikooko neuvosto osallistua tämän Itä-Timoria käsittelevän kansainvälisen erityistuomioistuimen toimintaan?

 

 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-3865+0+DOC+XML+V0//FI