/

Back to home page

War, Peace and Development Law and Liberties D66 ALDE/ELDR European Parliament

Indonesiens ad hoc-tribunaler for Østtimor

   Fri 10/01/2003

Erkender Rådet, at retssagerne om Østtimor som hævdet af De Forenede Nationers Højkommissær for Menneskerettigheder viser, at Indonesien ikke har taget ansvaret for forbrydelser mod menneskeheden i Østtimor?

Er Rådet klar over, at Indonesien udviste meget lidt samarbejdsvilje i forbindelse med undersøgelserne af omstændighederne ved den nederlandske statsborger Sander Thoenes' død i september 1999 og de britiske statsborgere Brian Peters' og Malcom Rennies død i 1975?

 

Vil Rådet opfordre De Forenede Nationer til at oprette et internationalt tribunal for Østtimor?

 

Vil Rådet blive part i dette internationale tribunal for Østtimor?

 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-3865+0+DOC+XML+V0//DA