/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

Informatie uitwisseling vergroot veiligheid militair personeel

   Sat 20/01/2001

D66 heeft er in het Europees Parlement op aangedrongen te komen tot een permanente informatie-uitwisseling waar het gaat om de veiligheid van militair personeel. Naar aanleiding van de onrust die is ontstaan over de mogelijke gezondheidseffecten van verarmd uranium heeft de Raad beloofd openheid te betrachten. D66 wil daarvoor echter garanties.

De D66-fractie in het Europese parlement heeft er bij te Raad van Ministers op aangedrongen te komen tot een permanente informatie-uitwisseling tussen de lidstaten waar het gaat om de gezondheid van militair personeel. In een vraag aan de Europese Raad van Ministers verwijst fractievoorzitter Lousewies van der Laan naar de onrust die is ontstaan omtrent mogelijke schadelijke effecten van verarmd uranium. Ook haalde zij een recent Duits onderzoek aan, waarin blijkt dat van de 99 onderzochte radartechnici die met Patriot en Hawksystemen voor raketafweer gewerkt hebben er 64 kanker hebben gekregen. D66 denkt dat ontdekkingen in de ene lidstaat van belang kunnen zijn voor militaire werknemers en burgerpersoneel in andere lidstaten.

Lousewies van der Laan: “Politici hebben soms het idee dat het belangrijk is om zo gesloten mogelijk te zijn als het gaat om militaire zaken. De Raad heeft zelfs besloten om alles wat op van manier dan ook met milaire zaken te maken heeft, per definitie geheim te verklaren - ook als de feitelijke inhoud daar geen enkele aanleiding toe geeft. Als het gaat om de gezondheid van het militair personeel, is iedereen echter gebaat bij een zo groot mogelijke openheid. Solana sprak gisteren in het Europees Parlement in mooie algemene termen over openheid, maar ik wil graag garanties”.