/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

Leg grens EU bij Middellandse zee en Rusland

   Tue 06/12/2005

Als eerste politieke partij geeft D66 duidelijkheid over de uiteindelijke grens van de Europese Unie. Volgens de Democraten is helderheid nodig, omdat alleen na een keuze over de definitieve omvang van de EU zinvol kan worden gesproken over het einddoel van de EU. Volgens D66 mogen Rusland en de landen in Noord-Afrika nooit volwaardig EU-lid worden. Dat staat in de visienotitie De Verenigde Staten van Europa die de fracties van D66 in de Tweede Kamer en in het Europees Parlement gezamenlijk hebben geschreven.Partijleider Boris Dittrich benadrukt dat D66 ondanks het Nederlandse ‘nee’ tegen de Europese grondwet blijft vasthouden aan haar pro-Europese koers. ‘D66 heeft een duidelijk einddoel van een goed werkend federaal Europa. Daarbij houdt Europa zich alleen bezig met wat Nederland niet zelf kan doen, maar wel op een manier die beter dan nu afrekenbaar is door de inwoners van de EU’.Nationale identiteitTijdens het debat over de Europese grondwet werd duidelijk hoeveel waarde Nederlanders hechten aan hun nationale identiteit. Volgens D66 is een sterker Europa echter niet strijdig met een nationale identiteit. ‘Of het nu gaat over onze vlag, onze taal, onze koningin of ons voetbalelftal: het is duidelijk dat de Europese tegenhangers nooit dezelfde emotionele lading zullen krijgen,’ zegt Boris Dittrich. ‘Maar je kunt Fries zijn of Amsterdammer, en tegelijkertijd Nederlander en Europeaan. D66 kiest voor een sterk Nederland in een beter Europa’.Volgens Europees fractievoorzitter Sophie in ’t Veld is er geen andere weg mogelijk dan de weg vooruit. ‘Heel veel problemen zijn nu eenmaal grensoverschrijdend. Mensen verwachten dat Europa optreedt tegen terrorisme, milieuvervuiling, misdaad. Maar Europa is in de huidige structuur niet in staat dat op een goede manier te doen. We werken met veto’s, maar het enige resultaat daarvan is dat elk besluit een compromis is’.De Democraten willen ook af van de Europese afdracht van elk land aan de EU. In plaats daarvan zouden burgers individueel belasting moeten, via de BTW of loonbelasting. ‘Dat kan gewoon via het nationale belastingstelsel,’ zegt Lousewies van der Laan, Europa-woordvoerder van de Tweede-Kamerfractie. ‘Uiteindelijk is dat veel eerlijker. Nu betalen Nederlanders veel meer dan Duitsers of Ieren, terwijl die net zo rijk of rijker zijn’.

 

 

 

Lees hier de hele notitie De Verenigde Staten van Europa van de D66-fracties in het Europees Parlement en de Tweede Kamer [PDF].