/

Back to home page

Europe Education D66 European Parliament

Nederland moet opkomen voor eigen onderwijs: aanval is beste verdediging

   Mon 11/06/2001

Nederland moet beter haar best doen om buitenlandse studenten te werven voor haar Hogescholen en Universiteiten. Dat stelde D66-europarlementariƫr Lousewies van der Laan zondag op de conferentie Internationalisering: docent in Europa van de gezamenlijke Nederlandse universiteiten. "Landen om ons heen doen steeds meer hun best om buitenlandse studenten te werven. Dat is niet alleen een belangrijke inkomstenbron, maar ook een offensieve manier om in het buitenland begrip te kweken voor de eigen waarden, taal en cultuur. Nederland zou zich veel nadrukkelijker in de strijd om het internationale onderwijs moeten mengen. Wij hebben niet alleen veel te bieden maar ook veel te winnen."

De markt voor internationaal onderwijs wordt stap voor stap geliberaliseerd, waardoor het gemakkelijker wordt om elders in de wereld een studie te volgen. Volgens D66-europarlementariër Lousewies van der Laan moet Nederland harder haar best doen een plaats te verwerven op die internationale onderwijsmarkt. Op de bijeenkomst Internationalisering: docent in Europa van gezamenlijke Nederlandse universiteiten afgelopen zondag in Driebergen, stelt Van der Laan dat internationaal onderwijs méér is dan een lucratieve sector. Zij vindt dat het voor de verdediging van Nederlandse waarden, cultuur en taal van belang is dat we voldoende buitenlandse studenten werven.

Van der Laan: "Landen als Frankrijk, de VS en Australië richten zich zeer nadrukkelijk op het binnenhalen van buitenlandse studenten. Zij zien er het belang van in dat een deel van de intellectuele elite waar ook ter wereld banden heeft met hun land, omdat zij in Oxford of Parijs hebben gestudeerd. Ook het directe economische belang is relevant: in Australië bijvoorbeeld is het onderwijs aan buitenlandse studenten de vijfde exportsector. De Britse premier Tony Blair is in 2000 een grote campagne gestart om Engeland aantrekkelijker te maken voor studenten. Zijn streven is om in 2005 het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de internationale onderwijsmarkt van 17% naar 25% op te stuwen."

Van der Laan erkent dat Nederland zich in dit opzicht moeilijk laat vergelijken met landen als Engeland en Frankrijk. Niet alleen vanwege de taal, maar ook omdat het Nederlandse onderwijsstelsel een heel eigen karakter heeft. "De uitdaging is om internationaal mee te doen en toch de eigenheid van het Nederlandse onderwijs te behouden. Ik geloof dat dit goeddeels mogelijk is, het Nederlandse onderwijs heeft heel wat te bieden. In Bologna hebben de Europese regeringsleiders afgesproken tot één Europese onderwijsruimte te komen. Diploma’s worden steeds meer wederzijds erkent – al gaat mij dat nog steeds niet snel genoeg – en ook de invoering van het Bachelor-Mastermodel in Nederland hebben we aan die Bologna-verklaring te danken. Ik denk dat een verdere internationalisering van het onderwijs niet zonder problemen zal zijn, maar het is per saldo gunstig voor Nederland. Nederland kent een hele democratische structuur, waarbij iedereen die over de intellectuele capaciteiten beschikt in staat wordt gesteld hoger onderwijs te volgen. De uitdaging is om dat vast te houden maar tegelijkertijd concurrerend, kwalitatief onderwijs te blijven bieden dat we aantrekkelijker maken voor mensen van buiten Nederland. We moeten ambitieus zijn."

Zowel de Europese Commissie als de Amerikaanse regering hebben er in de Wereldhandelsorganisatie op aangedrongen de markt voor onderwijs te liberaliseren, waardoor studenten gemakkelijker in een ander land kunnen gaan studeren. Volgens Van der Laan is dat concept voor Nederland nog wat problematisch: "Onderwijs is in Nederland een publieke dienstverlening. Wij zijn niet zo gewend om over onderwijs te denken in termen van markt en concurrentie. Toch geloof ik dat het goed is als onze Hogescholen en Universiteiten meer gaan concurreren met buitenlandse instellingen. We moeten van de eigen, unieke kenmerken van ons onderwijs een competitief voordeel maken, een voordeel dat we internationaal kunnen uitbuiten. Meer buitenlandse studenten betekent meer geld, meer diversiteit en zeker ook meer begrip voor de Nederlandse cultuur en manier van denken in het buitenland. Om een voorbeeld te geven: toen ik zelf in Leiden studeerde deed ik dat met een Amerikaanse jongen die nu sheriff is in Florida. Daar past hij – uiteraard zonder het aan de grote klok te hangen – een soort Nederlands drugsbeleid toe omdat hij hier heeft ervaren hoe dat werkt. We zien dat het onderwijs steeds internationaler wordt. Hier geld als zovaak: de aanval is de beste verdediging."