/

Back to home page

Europe Democracy around the World PvdA GroenLinks D66 European Parliament Strasbourg

Nieuwe europarlementariƫrs halen bezem door Europees parlement

   Wed 14/03/2001

Negen europarlementariƫrs uit verschillende landen en van verschillende partijen zijn een campagne begonnen voor hervorming van het Europees Parlement.

Negen europarlementariërs die in 1999 voor het eerst zijn gekozen, zijn een campagne begonnen voor hervorming van het Europees Parlement. De parlementariërs, afkomstig uit vijf verschillende landen en vier verschillende politieke groepen, hebben het initiatief genomen als reactie op de voortdurende oppositie tegen een Ledenstatuut, dat transparantie en gelijke financiële beloning voor alle europarlementariërs moet regelen.

Eén van de initiatiefnemers is de Nederlandse Lousewies van der Laan (D66), die eerder aan de wieg stond van de gedragscode voor Nederlandse europarlementariërs. Lousewies van der Laan: “Bij de verkiezingen van 1999 zijn er relatief veel voorstanders van vergaande hervormingen gekozen. Wat wij nu proberen, is om de verschillende hervormers bij elkaar te brengen en zo onze krachten te bundelen. Om de problemen aan te pakken, moeten we samenwerken – een ideaal dat trouwens goed aansluit bij de Europese traditie. Dit nieuwe comité moet een front vormen tegen de conservatieve krachten die elke verandering willen frustreren.”

In een 10-puntenplan zetten de politici hun interne hervormingsagenda uiteen. Zij pleiten daarin niet alleen voor openbaarheid van de financiële belangen van europarlementariërs en strenge financieringseisen voor politieke groepen. De agenda omvat ook de afschaffing van het verhuiscircus naar Straatsburg, een betere rechtsbescherming voor de medewerkers van europarlementariërs (die momenteel formeel niet eens bestaan), een modernisering van de procedures en maximale openbaarheid voor de burgers.

Door een combinatie van creatieve acties en politieke druk proberen de parlementariërs steun te verwerven hun hervormingsagenda. Eén van de methoden zal zijn, om duidelijk te maken waar alle europarlementariërs staan als het gaat om hervorming. De verwachting is, dat hierdoor de steun voor een hervormingsagenda zal toenemen. Naast Lousewies van der Laan horen nog twee andere Nederlanders tot de hervormingsgroep: Michiel van Hulten (PvdA) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks).

Zie ook:

10 punten plan voor hervorming van het EP; Persbericht oprichting CPR (Engelstalig); Website van Michiel van Hulten;

 

10 Punten Plan voor Hervorming van het Europees Parlement

Zo spoedig mogelijk overeenstemming over het statuut voor Europarlementariërs (Op het állerlaatst op tijd voor de verkiezingen van 2004, liefst ruim daarvóór); Een transparant systeem van onkostenvergoeding voor europarlementariërs, gebaseerd op daadwerkelijk gemaakte kosten; Publicatie van de financiële belangen van europarlementariërs op internet; Een statuut voor de parlementaire medewerkers; Eén zetel voor het Europees Parlement – en wel in Brussel; Hervorming van de procedures van het Europees Parlement (de ‘Provan-voorstellen’): verbeterde werkwijzen in de Commissie- en plenaire vergaderingen; Een talenregime dat is aangepast met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie; Strikte regels omtrent de financiering van Europese politieke partijen; Volledige toegang tot parlementsdocumenten en informatie voor de burgers van Europa; Modernisering van het bestuur en management van het Europees Parlement.