/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Climate

Ontmanteling kernreactoren voor toetreding Oost Europa

   Tue 01/06/1999

Greenpeace vroeg alle kandidaten voor het Europees Parlement hun mening over kernreactoren. Lousewies van der Laan pleit voor ontmanteling van alle oude kernreactoren voor toetreding van Oost Europese landen kan plaats vinden.

Answers by Lousewies van der Laan

1) Bent u voor snelle sluiting van de high risk-reactoren, zoals overeengekomen in verschillende nationale en internationale overeenkomsten?

A: Alle verouderde kerncentrales van Russische makelij in Midden- en Oost-Europa die door de EU in als eerste generatie worden aangeduid moeten naar mijn mening zo snel mogelijk dicht. Daarbij wil ik wel aantekenen dat de EU zich meer moet inzetten voor het ontwikkelen van alternatieve vormen van energie-opwekking voor de toetredingslanden, zodat ze minder afhankelijk zijn van kernenergie. Voordat deze landen mogen toetreden vind ik dat de ontmanteling van deze verouderde kerncentrales rond moet zijn.

2) Bent u van mening dat de EU-fondsen zoals het Euratom en het EU Fusion budget zouden moeten worden aangewend om de sluiting van high risk-reactoren, alsook de ontmanteling en de opslag ervan te bekostigen?

A: De besteding van Europese fondsen voor kernenergie moeten mijns inziens worden ingezet voor rendabele en veilige kernenergie. Daarbij komt de veiligheid als prioriteit vóór het economisch belang van de nucleaire technologie. De bijdrage aan de ontmanteling van deze kerncentrales mag echter niet ten koste gaan van de stimulering van de aanpassing van de tweede generatie kerncentrales aan internationale veiligheidsnormen. D66 strijdt al jaren voor meer invloed van het Europees Parlement bij de besteding van deze gelden.

3) Ondersteunt u de eis dat de definitieve sluitingdatum voor zowel Ignalina als Kozloduy 1-4 vast moet staan voordat de officiële onderhandelingen met Lithania en Bulgarije beginnen? (Realiseert u zich dat de beslissing om deze onderhandelingen te openen zal worden genomen op de bijeenkomst van de Europese Raad te Helsinki in december?)

A: Voor toetreding moet een datum door Bulgarije en Litouwen vastgesteld zijn waarop deze verouderde kerncentrales in ieder geval gesloten zullen zijn. Deze landen moeten daarbij kunnen aantonen dat dit de eerst mogelijke datum is en dat deze datum ook realistisch is.

4) Bent u van mening dat de regering van Slowakije het besluit uit 1994 dat Bohunice VI zou worden gesloten in het jaar 2000, voor de officiële onderhandelingen over een EU-lidmaatschap zouden beginnen, in ere moet herstellen?

A: Voor de officiële onderhandelingen met Slowakije van start gaan, moet haar regering een nieuwe sluitingsdatum hebben vastgesteld. Met moet daarbij kunnen aantonen dat dit de eerst mogelijke datum is en dat deze datum ook realistisch is.

A: 5) DenIk ben voor een specifiek verbod voor het gebruik van EU-gelden voor de verlengning van de levensduur van kerncentrales voorbij de Internationaal vastgestelde maximaal technische levensduur. De D66 Eurofractie heeft de afgelopen jaren op alle mogelijke manieren druk proberen uit te oefenen op de EBRD om geen leningen te verstrekken voor het aanpassen van de oudere kerncentrales, met name K2/R4 centrale in de Oekraïne.kt u dat er een specifiek verbod nodig is zodat EU-gelden niet meer gebruikt mogen worden om de levensduur van kerncentrales te verlengen voorbij de maximale technische levensduur?

6) Steunt u het Oostenrijkse voorstel tot wijziging van het Euratom Verdrag?

A:Ik ben het geheel eens met de eerste twee punten van het Oostenrijks voorzitterschap. De taak van Euratom zou moeten verschuiven naar het streven naar verantwoorde, veilige en rendabele productie van kernenergie in Europa. Dit streven moet op een democratische manier tot stand komen, waarbij voor het Europees Parlement een belangrijke rol is weggelegd. In mijn vorige baan als voorlichter van commissaris Van den Broek heb ik diverse keren belangrijke informatie naar het Europees Parlement en de milieuorganisaties doorgespeeld over dit onderwerp, omdat dit niet automatisch door wordt gezonden. Ik wil de bouw van nieuwe kerncentrales echter niet helemaal uitsluiten mits kan worden aangetoond dat dit de meest duurzame , kost-effectieve en veiligste manier is om te voldoen aan de energiebehoefte.

http://www.greenpeace.org/~nuclear/reactor/EU_questionnaire/