/

Back to home page

Europe Dutch Politics D66 European Parliament

Parlement moet vaker gebruik maken van rapporteurs

   Thu 12/01/2006

Sinds het referendum van 2 juni is het onder Nederlandse politici steeds populairder geworden om zich te verschuilen achter ‘Brussel’ –alsof dit een anonieme kracht is waar niemand invloed op heeft. Volgens D66 Tweede Kamerlid Lousewies van der Laan slaat deze makkelijke kritiek de plank mis. Zij erkent wel dat het toezicht van de Tweede Kamer op de totstandkoming van Europese wet en regelgeving onvoldoende is. Daarom stelt zij voor in het parlement een aantal rapporteurs te benoemen om onderwerpen die op Europees niveau geregeld worden.

Deze rapporteurs, dat wil zeggen Kamerleden, kunnen bepaalde belangrijke dossiers volgen. Een rapporteur kan collega’s attenderen op belangrijke ontwikkelingen, en als aanspreekpunt dienen voor de media en andere politici. Het Franse parlement, de Assemblee Nationale, heeft al een rapporteur aangesteld voor de dienstenrichtlijn met veel succes. Het Nederlands parlement heeft dit recht ook, maar heeft er nog nauwelijks gebruik van gemaakt. Daarom pleit Democraat Van der Laan voor het experimenteren met rapporteurs voor een paar belangrijke onderwerpen door de Nederlandse Tweede Kamer. Het voorstel van Van der Laan wordt momenteel door de Kamer onderzocht.