/

Back to home page

European Parliament

Polsk tiltrædelse

   Fri 12/10/2001

Det nederlandske dagblad "Het Financieele Dagblad" gengiver den 27. september 2001 en udtalelse fra en højtstående tjenestemand i Kommissionen: "Udvidelse uden Polen svarer til at indføre euroen uden Tyskland".

Er Kommissionen ikke enig i, at hvert enkelt land skal evalueres særskilt på grundlag af de oprindelige vilkår for tiltrædelse, og at Polen ikke udgør nogen undtagelse?
 
Er Kommissionen ikke også enig i, at de øvrige ansøgerlande ikke behøver at vente på Polen, hvis dette land ikke kan opfylde tiltrædelseskriterierne?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2001-2835+0+DOC+XML+V0//DA
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Development [Design, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): polsk_tiltraedelse
Additional Params: page = 1
tagname = european_parliament
Caching Stats: misses: 0, culls: 0, hits: 4
Execution Time: 110ms (action ~110ms, view ~16ms)